КатегоріяВНЗ
НазваКафедра ботаніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Керівникдоктор біологічних наук, доцент - Костіков Ігор Юрійович
ПідпорядкуванняКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
Коло інтересівНа кафедрі розробляються наступні предмети та напрямки наукових досліджень: систематика та цитологія зелених і жовтозелених водоростей; грунтова альгологія; водорості та гриби як резервуари вірусних інфекцій вищих рослин; промислове грибоводство; флористичні та культуральні дослідження слизовиків; хемотаксономія критичних груп вищих рослин; На кафедрі створена науково-дослідна лабораторія, яка працює над темою “Молекулярно-генетичні маркери в систематиці, еволюції та сортовій ідентифікації рослин”. Лабораторією розроблені методики екстракції, префоретичної підготовки та електрофоретичного фракціонування запасних білків насіння рослин з деяких важливих та складних систематичних груп, розробляються методи ідентифікації сортів сільськогосподарських культур. анатомічний підхід в систематиці вищих рослин; методи створення та підтримання дернових покриттів (протиерозійні, декоративні та спортивні газони); нові методи класифікації рослинності та математичні методи обробки описів рослинних угруповань, створення фітоценотеки рослинних угруповань України; створення та підтримання колекції культур мікроводоростей; використання культуральних методів в систематиці вищих рослин; дослідження структури популяцій рідкісних та зникаючих видів вищих рослин; оцінка стану водних екосистем за діатомовими індексами; гербарна справа.
ОбластьКиївська
Нас.пунктКиїв
Вул., буд., кв.Проспект Глушкова, 2, корпус 12 (листування: Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, Біологічний факультет вул. Володимирська, 64, Київ - 33 01033 Україна)
Поштовий індекс01033
Телефон(044)521-33-36 521-27-97
Факс
e-mailbotan412@biocc.univ.kiev.ua
Веб-сайтhttp://www.biol.univ.kiev.ua/bot_dep.html
Додаткові відомостіНауково-дослідні та професійні зв’язки кафедри. У справі підготовки наукових кадрів велику роль відіграють зв’язки кафедри з установами Національної Академії наук України: Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного, Центральним ботанічним садом ім. М.М. Гришка, Інститутом гідробіології. Студенти мають можливість проходити в цих установах практики, брати участь в експедиціях, під час яких ними збирається матеріал для курсових і дипломних робіт. Співробітники кафедри підтримують зв’язки із закордонними навчальними та науково-дослідними установами, зокрема, у Росії, в Білорусі, Польщі, Словаччині, Угорщині, Німеччині тощо. Завдяки цьому: 1) розробляються і вдосконалюються методики електронної мікроскопії та методи дослідження цитології рослин; 2) поповнюється банк насіння диких і культурних видів вищих рослин для проведення електрофоретичних досліджень (біохімічна ідентифікація таксонів). Спільні дослідження проводились в галузі таксономії зелених водоростей та грунтовій альгології разом зі вченими Чехії (А. Лукєшова), Бельгії (Л. Гофман), Люксембурга (М. Гужет), в галузі контролю стану водних екосистем – разом зі вченими-діатомологами Люксембурга (Л. Ектор, Ф. Рімет), в галузі дослідження нижчих рослин Антарктиди – з ботаніками Польщі (М. Олех, А. Массальський) та Чехії (А. Лукєшова), в галузі молекулярної таксономії – з колегами з Люксембурга та Німеччини (М. Гужет, А. Гончаров). Завдяки професійним зв’язкам кафедри студенти мають можливість проходити виробничу практику на базі природно-заповідних об’єктів України – у Канівському природному заповіднику, Карпатському біосферному, Чорноморському біосферному, Українському степовому природному заповідниках, а також за межами нашої держави.