КатегоріяНДІ
НазваIнститут біології південних морів ім. О.О.Ковалевського
Керівникакадемік Єремеев Валерій Миколайович
ПідпорядкуванняНАН України
Коло інтересівОсновні наукові напрями інституту: - біорізноманіття екосистем Світового океану; - комплексні дослідження структури і функціонування морських екосистем і їхніх компонентів; - вивчення антропогенного впливу на морські екосистеми з метою створення наукових основ моніторингу і прогнозування їхнього стану; - розробка нових інформаційних технологій і систем накопичення, обробки й аналізу даних, а також підвищення наукових знань у галузі біології та екології моря; - створення наукових основ біотехнології, раціональної експлуатації й охорони живих ресурсів моря. В інституті сформовані такі наукові школи: - морська радіохемоекологія (керівник академік НАН України Г. Г. Полікарпов); - екологічна біоенергетика (керівник член-кореспондент НАН України Г. Є. Шульман); - морфологія і динаміка екосистем шельфу (керівник член-кореспондент НАН України В. Є. Заїка); - морська санітарна гідробіологія (керівник д.б.н., професор О. Г. Миронов); - морська екологічна паразитологія (керівник д.б.н., професор А. В. Гаєвська).
ОбластьСевастополь
Нас.пунктСевастополь
Вул., буд., кв.проспект Нахімова, 2
Поштовий індекс99011
Телефон(0692) 55-7813
Факс(0692) 55-7813
e-mail
Веб-сайт
Додаткові відомостіІнститут має такі наукові досягнення. Оцінено сучасний стан біорізноманіття угруповань Чорного моря залежно від факторів середовища. Запропоновано нову концепцію про зональність життя в Чорному морі, засновану на знахідках унікальної фауни в глибинній анаеробній зоні. Сформульовано концепцію про альтернативні метаболічні стратегії, що забезпечують біологічний прогрес тварин. Створено оригінальну концепцію екологічного метаболізму у водних екосистемах; концепцію осмотичних трофічних мереж. Сформовано нову галузь науки - «Морська радіоекологія». Обгрунтовано концепцію екологічної ємності морського середовища щодо радіоактивних і хімічних неорганічних забруднень й розроблено методологію її оцінки радіограсерними методами. Створено новий напрям морської мікробіології - дослідження нафтоокиснювальних мікроорганізмів і процесів самоочищення моря від нафтового забруднення. Розроблено основи біофізичного ранжирування антропогенного впливу на екосистему Чорного моря. Розробки, що пропонуються для доробки або впровадження: - проект «Устрицевництво на Чорному морі»; - проект «Розробка тест-системи для діагностики екологічного стану природних водойм в умовах антропогенного навантаження»; - проект «Електронний інформаційний ресурс для оцінки впливу природних катаклізмів на біорізноманіття Понто-каспійського басейну.