КатегоріяНДІ
НазваIнститут екології Карпат
Керівникакадемік Голубець Михайло Андрійович
ПідпорядкуванняНАН України
Коло інтересівНаукові напрями і досягнення інституту: - комплексне вивчення структурно-функцiональної органiзацiї екосистем і геосоціосистем, їх антропогенних змiн, способiв регулювання бiогеоценотичних й геосоціальних процесiв, опрацювання теоретичних i методичних основ комплексного монiторингу довкiлля; - стацiонарнi дослiдження популяцiйної органiзацiї рiдкiсних, релiктових, ендемiчних i корисних видiв рослин, змiн їх структури пiд впливом антропогенних чинникiв, механiзмiв регуляцiї та управлiння популяцiями з метою їх ощадливого використання i збереження; - дослiдження екологiчних i хорологiчних особливостей рiдкiсних рослинних угруповань i рiдкiсних видiв рослин, розробка наукових основ охорони генофонду та біорізноманітності в Україні, заповiдної справи i рацiональної організації природоохоронних об’єктiв; - вивчення початкових змiн i послiдовностi фiзiологiчних, бiохiмiчних i морфологiчних процесiв пiд впливом внутрiшнiх i зовнiшнiх збурювальних чинникiв пiд час реалiзацiї спадкової програми в онтогенезi рослин, пiзнання ролi екологiчних та онтогенетичних передумов адаптацiї i мiкроеволюцiї й можливих способiв їх регулювання. Результати досліджень інституту мають фундаментальне й прикладне значення для розкриття закономірностей функціонування біотичних систем різних рівнів організації в умовах мінливого середовища. Вперше для науки сформульована концепцiя соцiосфери - глобальної надсистеми, центральним органiзатором якої є всесвiтнє (за В.I.Вернадським) людство, а роль її кiбернетичної пам’ятi й регулятора виконує людський iнтелект. Обґрунтована необхідність нового розділу екології - екосистемології. В інституті сформувалися й набули світового визнання чотири наукові школи: - екосистемології (академік НАН України М. А. Голубець); - територіальної созології (д.б.н., професор С.Стойка); - популяційної екології (д.б.н., професор К. Малиновський); - експериментального морфогенезу архегоніат (член-кореспондент НАН України А. С. Лазаренко).
ОбластьЛьвівська
Нас.пунктЛьвів
Вул., буд., кв.вул. Козельницька, 4
Поштовий індекс79026
Телефон(0322) 70-7430
Факс(0322) 70-7430
e-mail
Веб-сайт
Додаткові відомостіIнститут пропонує партнерам: - iнформацiю щодо структури, продуктивностi, запасів органічного вуглецю, особливостей функціонування й антропогенної динамiки лісових, чагарникових i лучних екосистем та бiогеоценотичного покриву Українських Карпат i Прикарпаття, особливостей поширення i запасів фiтомаси популяцiй корисних видiв рослин; - методичні розробки й рекомендації з покращання ведення господарства на верхнiй межi лiсу, рацiонального використання рослинності високогір’я; - екологічну експертизу господарських проектів і рекомендації щодо їх оптимізації.