КатегоріяНДІ
НазваУкраїнський науково-дослідний інститут екологічних проблем (УкрНДІЕП)
Керівникдоктор фіз.-мат. наук Коваленко Григорій Дмитрович
Підпорядкування
Коло інтересівОсновними напрямками наукової діяльності УкрНДІЕП, пов'язаними з дослідженнями в області охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування, екологічної безпеки й іншими видами діяльності, є: розробка основ державної екологічної політики, спрямованої на підтримку екологічної рівноваги, забезпечення екологічної, у т.ч. радіаційної безпеки, покращення екологічного стану об'єктів навколишнього природного середовища; розробка правових, нормативних, економічних і організаційних основ управління природоохоронною діяльністю; розвиток наукових основ контролю та управління станом вод річкових басейнів; наукове, методичне, метрологічне, приладове, програмно-інформаційне, правове й організаційне забезпечення екологічного моніторингу; розробка екологічних програм і нормативів, комплексних природоохоронних заходів, матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), наукові проблеми екологічної експертизи та екологічного аудиту; розробка екологічно безпечних технологій та систем водовідведення; розробка систем і методів управління промисловими відходами; аналіз стану повітряного басейну та розробка заходів щодо його охорони; наукове забезпечення розвитку мереж природних територій, що підлягають особливій охороні; заповідна справа та збереження біологічного різноманіття; науково-методичне забезпечення діяльності державних установ, які здійснюють управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та природокористування; розробка нормативно-правових документів щодо територіального планування сталого розвитку; управління природоохоронною діяльністю регіонів. Дослідження виконуються в 26 наукових лабораторіях інституту.
ОбластьХарківська
Нас.пунктХарків
Вул., буд., кв.вул. Бакуліна, 6
Поштовий індекс61166
Телефон(057) 702-15-92
Факс(057) 702-15-92
e-mail
Веб-сайтhttp://www.niiep.kharkov.ua/
Додаткові відомостіУкраїнський науково-дослідний інститут екологічних проблем (УкрНДІЕП) був створений як Всесоюзний науково-дослідний інститут з охорони вод (ВНДІВО) відповідно до наказу Міністерства меліорації і водного господарства СРСР від 31 березня 1971 р. № 77 "Об организации Всесоюзного научно-исследовательского института по охране вод (ВНИИВО)" і рішенням колегії Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике от 19 марта 1971 г. № 18 у 1971 році в м. Харкові на базі Харківських лабораторій Всесоюзного науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації ім. А.Н. Костякова. В УкрНДІЕП працює Аналітичний центр (АЦ), акредитований Держстандартом України на право проведення вимірів. АЦ створено наказом директора УкрНДІЕП від 26.04.2000 р. № 5 з метою упорядкування та удосконалення діяльності структурних підрозділів інституту, що пов'язана з виконанням вимірювань, забезпеченням вірогідності результатів вимірювань, виконанням вимог Закону України від 11.02.98 р. № 11/98-ВР "Про метрологію та метрологічну діяльність". До складу АЦ входять такі структурні підрозділи УкрНДІЕП: метрологічна служба, лабораторія контролю якості вод, лабораторія еколого-аналітичних досліджень, сектор аналітичних досліджень лабораторії досліджень екологічної стійкості об'єктів навколишнього середовища, лабораторія аналізу стану повітряного басейну та розробки повітряноохоронних заходів, лабораторія біологічних досліджень і біотестування, лабораторія міських та виробничих стічних вод. В інституті діє Центр підготовки операторів системи "Гамма", призначений для тренування персоналу системи "Гамма" на діючому макеті, який містить у собі основні елементи - станцію радіаційного моніторингу, метеостанцію, засоби зв'язку й обробки інформації. На базі інституту створено Регіональний тематичний центр моніторингу забруднення. Метою Центру є: створення організаційної форми для розробки спільної політики трьох країн, розташованих у басейні Дніпра, у сфері моніторингу забруднення; створення мережевої структури з фахівців наукових і державних організацій для забезпечення взаємодії між ними в процесі розробки і впровадження стратегічного плану дій у басейні Дніпра, вільного і швидкого обміну інформацією і знаннями; впровадження басейнового підходу до організації моніторингу транскордонних водних об'єктів басейну Дніпра. Функціонує Асоціація по управлінню відходами на регіональному рівні, де інститут є одним зі співзасновників. Основною задачею Асоціації є розробка стратегії науково-практичної діяльності в області управління твердими побутовими відходами в регіонах. У 2003 році Державним комітетом України по будівництву й архітектурі інституту була видана ліцензія на будівельну діяльність серії АА № 665261 (рішення про видачу ліцензії № 117 від 24.07.2003 р.). В 2003 році Міністерством освіти і науки України УкрНДІЕП було видано свідоцтво серії НГ № 00236 від 13.10.2003 р. про внесення Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Міністерства екології та природних ресурсів України до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.