КатегоріяННІ
НазваНауково навчальний інститут рослинництва та ґрунтознавства
Керівниккандидат сільськогосподарських наук, професор Подпрятов Григорій Іванович
ПідпорядкуванняНаціональний Аграрний Університет
Коло інтересівНаукова робота інституту координується в межах дирекції ННІ, в ННЦ та кафедрах прямого підпорядкування. Основні наукові та науково-технічні програми проводились на замовлення Кабінету Міністрів України, міністерства аграрної політики України, за контрактами з окремими відомствами, організаціями, установами та ініціативною тематикою із наступних питань: розробка протибур′янових заходів в умовах Лісостепу України;розробка технологій захисту польових і плодово-ягідних культур із застосуванням нехімічних засобів захисту рослин (на 50% і більше); дослідження, спрямовані на вивчення трансформації сполук азоту, фосфору і калію в системі ґрунт-рослина-добрива-довкілля та удобрення сільськогосподарських культур; пошук та створення нових форм і видів добрив; біоконверсія відходів виробництва та підвищення якості сільськогосподарської продукції; охорона та раціональне використання ґрунтів; вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції; розробка і вдосконалення технологій прискореного вирощування саджанців плодових і ягідних культур; селекція ягідних культур; вивчення механізмів взаємодії вірусів із рослинними організмами: біологічних та фізико-хімічних характеристик патогенів вірусної природи; імунологічних властивостей з метою покращення посадкового рослинного матеріалу. При навчально-науковому інституті виробництва та переробки продукції рослинництва створений науково-дослідний інститут агротехнологій та якості продукції рослинництва (директор — доктор с.-г. наук, професор Каленська Світлана Михайлівна). До НДІ входять чотирнадцять проблемних науково-дослідних лабораторій: гербології; ресурсозберігаючих і агроекологічних технологій вирощування сільськогосподарських культур; луківництва та нетрадиційних кормових культур; технології котонізації льоноволокна; селекції та насінництва сільськогосподарських культур; селекції ягідних і плодових культур та технології їх вирощування; селекції і насінництва овочевих і баштанних культур; оптимізації живлення та біоконверсії в управлінні агроекосистемами; добрив; охорони ґрунтів; мікології та фітопатології; біометоду; прогнозу шкідників сільськогосподарських культур, а також шість навчально-науково-виробничих підрозділів: якості насіння посадкового матеріалу та сортовивчення; технології зберігання, переробки та якості продукції рослинництва, овочівництва, квітникарства і лікарських рослин; якості ґрунтів, добрив, продукції рослинництва; діагностики хвороб насіння та рослин; карантинних шкідливих організмів; моніторингу пестицидів. 16 навчально-виробничих лабораторії в Агрономічній дослідній станція НАУ: землеробства; рослинництва; кормовиробництва; агрохімії; зберігання та технології застосування пестицидів; фітопатології; ентомології; овочівництва; садівництва; меліорації; селекції рослин та насінництва; з переробки зерна „Млин”; закритого грунту; біологічного захисту рослин; хімічного захисту рослин; грунтознавства та охорони грунтів — також створені при НДІ агротехнологій та якості продукції рослинництва. Результати наукових досліджень відображаються в наукових звітах, доповідях, монографіях, наукових рекомендаціях, брошурах, наукових статтях у фахових журналах і доповідях на національних і міжнародних наукових конференціях та впроваджуються в життя на терені України. ННІ виробництва та переробки продукції рослинництва має міжнародні контакти з навчальними та науковими закладами США, країн Європейського Союзу та СНД, які створюють передумови для участі у міждержавних програмах, конференціях, навчання та стажування студентів і викладачів у багатьох провідних університетах, наукових центрах цих країн. Підготовка спеціалістів агробіологічного профілю здійснюється за навчальними планами і програмами, адаптованими до програм провідних університетів світу, в тому числі таких, як Університет штату Айова (США), Університет ім. Гумбольдта (Німеччина). Студенти інституту проходять виробничу практику в багатьох країнах світу, зокрема Великобританії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Австрії, Франції, Австралії, США та інших.
ОбластьКиївська
Нас.пунктКиїв
Вул., буд., кв.вул. Героїв Оборони, 13, 4-й навчальний корпус, кімната 40
Поштовий індекс03041
Телефон(044) 527-80-21, 527-86-89
Факс
e-mailplant_nni_director@twin.nauu.kiev.ua
Веб-сайтhttp://www.nauu.kiev.ua/?id=34
Додаткові відомостіННІ виробництва та переробки продукції рослинництва включає 4 навчально-наукові центри (ННЦ) з 14 кафедрами ННЦ стандартизації та сертифікації технологій у рослинництві (директор — доктор сільськогосподарських наук, професор Сич Зеновій Деонизович). До складу ННЦ входять кафедри: землеробства та гербології; рослинництва та кормовиробництва; меліорації; селекції та насінництва сільськогосподарських культур; овочівництва, садівництва, закритого грунту. Навчальні лабораторії: водно-фізичних властивостей ґрунту; сівозмін України; маркетингу та технологій вирощування сільськогосподарських культур (зернових, технічних, ефіроолійних, лікарських та кормових); меліорації та агрометеорології; селекції та насінництва; овочівництва, садівництва, закритого грунту. ННЦ діагностики та фітосанітарії у рослинництві (директор — вакансія). До складу ННЦ входять кафедри: фітопатології, ентомології ім. проф. М.П. Дядечка, інтегрованого захисту рослин та карантину рослин. Навчальні лабораторії: сільськогосподарської фітопатології; фітофармакології та біології збудників хвороб; мікології; агромікробіології; діагностики хвороб та фітосанітарного контролю; прогнозу та імунітету рослин до хвороб; біологічного захисту рослин від хвороб; біологічного захисту рослин від шкідників; ентомології; гербології; карантину рослин; хімічного захисту рослин; моніторингу пестицидів у захисті рослин; нематодології; кліщів та гризунів; прогнозу розвитку шкідників; хвороб насіння. ННЦ якості безпеки продукції рослинництва, грунтів, води та агрохімікатів (директор — вакансія). До складу ННЦ входять кафедри: ґрунтознавства та охорони ґрунтів; агрохімії та агрохімсервісу ім. О.І. Душечкіна; колоїдної і органічної хімії та якості пестицидів. Навчальні лабораторії: агрохімії та якості ґрунтів; методів агрохімічних досліджень; охорони ґрунтів; картографії ґрунтів; системи застосування добрив та програмування врожаю сільськогосподарських культур; оптимізації та діагностики живлення рослин; управління поживним режимом закритого ґрунту; агрохімічної паспортизації земель; оцінки і прогнозу якості ґрунтів; агрофізики ґрунту; біології ґрунту; хімії ґрунту, фізичної і колоїдної хімії, органічної хімії, фізико-хімічних методів досліджень. ННЦ технології зберігання та переробки продукції рослинництва (директор — вакансія). До складу ННЦ входить кафедра технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика, і заплановане відкриття кафедри технології зберігання та переробки плодоовочевої продукції. Навчальні лабораторії: зберігання, переробки та оцінки якості продукції рослинництва, переробки, зберігання та оцінки якості продукції плодоовочівництва і виноградарства, технологічного і технохімічного контролю продукції рослинництва. Кафедри, що підпорядковані ННІ рослинництва та ґрунтознавства У ННІ рослинництва та ґрунтознавства створені кафедри або ж їх філії на базі науково-дослідних інститутів та підприємств Землеробства та гербології, Рослинництва та кормовиробництва, Агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна, Технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика в.о., Ентомології, Меліорації, Ґрунтознавства та охорони ґрунтів, Фітопатології, Інтегрованого захисту та карантину рослин, Селекції та насінництва, Закритого ґрунту, Садівництва, Овочівництва, Колоїдної і органічної хімії та якості пестицидів. Крім цього до складу ННІ входять навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації: Немішаївський державний агротехнічний коледж; Боярський коледж екології і природних ресурсів; Заліщицький державний аграрний коледж ім. Є.Храпливого; Кримський агропромисловий коледж; Прибрежнинський аграрний коледж.