КатегоріяВНЗ
НазваІнститут природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. Драгоманова
КерівникПокась Віталій Петрович
ПідпорядкуванняНПУ ім. Драгоманова
Коло інтересівКАФЕДРА БОТАНІКИ. Кафедра ботаніки створена у 1973 році. Її почергово очолювали професори Ф.Л.Лесик, С.І.Івченко, О.Д.Гончар. У 1982 році завідувачем став доцент Чорний І.Б. На кафедрі працювали відомі ботаніки і педагоги, професори: Ф.Л.Лесик, С.І.Івченко, О.Д.Гончар, Б.К.Гришко-Богменко, Ю.П.Гудзь, І.В.Мороз. Протягом 2000-2003 викладачами складено і впроваджено у навчальний процес понад 10 навчальних програм нормативних і спеціальних курсів з ботаніки, екології рослин, географії рослин, географії ґрунтів, основ ґрунтознавства, основ філогенії рослин, загальної біології, біотехнології, фітоценології, за якими здійснюється підготовка вчителів біології, географії та екологів. На кафедрі працює 14 викладачів. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання п'яти нормативних дисциплін і трьох спецкурсів (ботаніка, фізіологія рослин, мікробіологія, географія ґрунтів, ґрунтознавство, лікарські рослини, шкільне декоративне квітництво, дендрофлора України). Крім того, деякі викладачі працюють у школах, ліцеях, виступають з лекціями перед учителями біології в Інституті удосконалення вчительських кадрів. На кафедрі підвищують кваліфікацію викладачі ботаніки вищих педагогічних навчальних закладів України. Викладачі кафедри проводять значну наукову роботу, результати якої широко використовуються у навчальному процесі загальноосвітніх шкіл і педагогічних навчальних закладах. Лише за останні п'ять років на кафедрі підготовлено і видано 6 підручників і навчальних посібників, значну кількість наукових статей і тез доповідей. На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності "Ботаніка". На сьогоднішній день над кандидатськими дисертаціями працює 5 аспірантів і пошукачів. КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ. Кафедра екології створена у 2001 р. Завідувачем кафедрою призначений доцент Скиба Ю.А. Викладачами кафедри забезпечується викладання таких дисциплін: "Урбоекологія", "Загальна біологія", "Основи загальної екології", "Основи сільського господарства", "Географія рослин", "Біогеографія", "Географія тварин", "Екологія рослин", "Екологія", "Генетика з основами селекції", "Загальна екологія". На інших факультетах університету викладаються: "Основи екології", "Основи природознавства", "Основи генетики", "Загальна біологія з основами генетики". Спецкурси: "Хімія та охорона навколишнього середовища"; "Екологія водойм з основами гідробіології". В 2002 р. було проведено ліцензування спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" 6.0708.00 та проведений набір студентів на 1 курс у кількості 25 осіб. На кафедрі працює 18 досвідчених викладачів, з них 4 доктори наук і 4 кандидати наук.
ОбластьКиївська
Нас.пунктКиїв
Вул., буд., кв.вул. Пирогова, 9
Поштовий індекс01030
Телефон(044) 235-31-08, 239-30-87, 239-30-74, 239-30-18
Факс
e-mail
Веб-сайтhttp://www.npu.edu.ua/inf_in_pgoe.html
Додаткові відомості