Номер10
ПІББукша Ігор Федорович, Волкова Руслана Євгенівна
Адреса61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86, УкрНДІЛГА
Телефон8-(057)-707-80-57, 707-80-44
Електронна пошта
Назва програми1) ForestBIOTA (Forest Biodiversity Test-phase Assessments – Пілотний проект з оцінки лісового біорізноманіття) в рамках програми ICP-FORESTS (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests - Міжнародна спільна програма моніторингу лісів Європейської комісії з питань транскордонного довгострокового забруднення повітря), 2) FHM (Forest Health Monitoring – Міжнародна програма моніторингу здоров’я лісу, що розроблена лісовою службою США) 3) Програма моніторингу довкілля
Рівень програмиміжнародний, національний
Регіон досліджень14 європейських країн (Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Голландія, Фінляндія, Швейцарія, Данія, Чехія, Словаччина, Словенія, Греція, Росія, Україна) США, Україна, Білорусь, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Венесуела, охоплені 22 адміністративні області України (до 2008 р. планується охопити територію всієї країни)
Коли програма започаткована1) 2003 р. 2)1995 р. 3)1989 р.
Які методи застосовуються для моніторингуМаршрутно-екскурсійний для вивчення повного флористичного складу ділянок моніторингу лісів, Геоботанічний (закладання облікових ділянок, на яких відмічаються видовий склад, проективне покриття кожного виду у певних ярусах та характеристика умов зростання)
Як часто проводяться обліки1) Циклічно – 1 раз на 5 років; 2) Дослідження проводяться щорічно, але повторні обстеження ділянок раз на 4 роки; 3)Щорічно.
Об’єкт(и) моніторингу Хвойні, мішані та широколистяні ліси
Веб-сайтBuksha I., Radchenko O., Sherbakova R. The biodiversity assessment principles of the vegetation communities for the monitoring // System analis in ecology: 2-nd International conference on sustainable development. – Sevastopol, Ukraine, 1996.  2 p. Ground vegetation assessment in the Ukrainian forest monitoring program Buksha I.F., Shcherbakova R.E., Banik M.V. // Intensive Monitoring in the European Forests Ecosystems, ICP Forests, FIMCI, The Netherlands, Heerenveen, 2000р.р.17-21. Buksha I.F., Pasternak V.P., Shcherbakova R.E. Biodiversity assessment on forest monitoring plots in greenbelts of Kharkiv region // Urban forest greenbelts: functions under pressure: аbstracts of the Conference (29-30 April 2002). – Russia, St. Petersburg: 2002. – Р. 3–5. Букша І.Ф. Стале управління лісами і моніторинг: огляд сучасних тенденцій // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2000. – Вип. 25. – Лісівництво. – К., 2000. – С. 123–129. Букша И.Ф. Мониторинг и прогноз динамики состояния лесов в условиях антропогенных изменений среды // Труды института леса АН Беларуси. – 2001. – Вып. 53. – Гомель, 2001. – С. 228–231. Букша І.Ф. Проблеми моніторингу біорізноманіття лісів України і лісотипологічні аспекти їх вирішення // Лісова типологія в умовах сталого розвитку лісового господарства України: м-ли Восьмих Погребняківських читань (3–5 жовтня, 2002). – Харків, 2002. – С. 37–42. Букша І.Ф. Теоретичні основи та практичні аспекти моніторингу біорізноманіття лісової рослинності // Науковий вісник УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.3. – Львів, 2003. – С.69-75. Букша, И.Ф., Пастернак, В.П., Мешкова Т.С. Оценка ландшафтного и биологического разнообразия лесов национального природного парка «Гомольшанские леса» с помощью полевой ГИС Field-Map // Мат-ли IV міжнародної науково-практичної конференції «Наука і соціальні проблеми суспільства: харчування, екологія, демографія», частина ІІ, 23-24 травня 2006 р., Харків – с.34-40. Букша И.Ф., Радченко О.Н., Щербакова Р.Е. Оценка связи биоразнообразия лесных экосистем со структурой лесных сообщееств Левобережной Украины // Проблеми фундаментальної екології: структура угрупувань: 1-Всеукраїнська конференція. – Ч.1. – Загальна проблематика. – Кривий Ріг: МО України, УЕАН, КДПІ. – 1996.  2 с. Радченко О.Н., Щербакова Р.Е. Принципы оценки биологического разнообразия растительных сообществ в программах лесного мониторинга // Мониторинг леса: методология и перспектива: сборник статей Международной научной конференции. – Литва, Каунас-Гирионис: 1997. – С. 42–44. Щербакова Р.Е. Использование рангового распределения обилия видов для оценки биоразнообразия лесных экосистем // Экология и молодежь: Материалы І Международной научно-практической конференции в 2-х томах. – 1998. – Т. І. –Ч. 1. – Гомель: 1998 – С. 70–71. Щербакова Р.Є. Напрямки використання оцінок рослинного біорізноманіття // Питання біоіндикації і екології: тези міжнародної конференції. – Запоріжжя: 1998. – С. 154. Щербакова Р.Е., Мешкова Т.С. Методы оценки видового разнообразия напочвенного покрова на участках экологического мониторинга лесов восточной Украины // Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України: всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, (19–22 листопада, 2001 р.). – 2001 –Ч. І. – Донецьк: 2001. – С. 255–259. Щербакова Р.Є. Фіторізноманіття ділянок екологічного моніторингу лісів Харківської області // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2002. – Вип. 101. – Харків: Майдан, 2002.– С. 24–29. Волкова Р.Є. Фіторізноманіття ділянок свіжого груду в системі екологічного моніторингу лісів північно-східної України // Лісівництво і агролісомеліорація. – Вип. 105. – Харків: “С.А.М.”, 2004. – С. 208-212. Волкова Р.Є., Крутько Ф.М. Розробка програмного забезпечення для оцінки рослинного різноманіття на ділянках екологічного моніторингу лісів ІІ рівня // Матеріали міжнародної ювілейної наукової конференції, присвяченої 75-річчю із дня заснування УкрНДІЛГА «Ліс, наука, суспільство» (30-31 березня 2005 р., м. Харків). – Харків, 2005. – С.67-68.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингуwww.forestbiota.org; www.icp-forests.org/EPbiodiv.htm, http://fhm.fs.fed.us, www.uriffm.org.ua
Контакті дані координатора програми
Контактні дані міжнародного координатора програмиRichard Fischer, World Forestry Institute, r.fischer@holz.uni-hamburg.de
Склад учасниківНаукові співробітники УкрНДІЛГА та мережі 10 –ти лісових науково-дослідних станцій, розміщених у різних регіонах України
Джерела фінансуванняДержбюджет України
Додаткова інформаціяБільше інформації можна отримати на сайтах: www.uriffm.org.ua , www.techinles.org.ua , www.forestbiota.org , www.icp-forests.org/EPbiodiv.htm , http://fhm.fs.fed.us