Номер11
ПІБКратюк Олександр Леонідович
АдресаВул. Бондарчука, 3, с. Дениші, Житомирський р-н, Житомирська обл, 12422
Телефон8-097-4474212 (моб), 8-0412-492169 (дом)
Електронна поштаdeneshi@rambler.ru
Назва програмиВивчення еколого-лісівничих закономірностей біотопічного розподілу тетерука та глушця в умовах Центрального Полісся
Рівень програмимісцевий
Регіон дослідженьЖитомирська область
Коли програма започаткована2003
Які методи застосовуються для моніторингуМаршрутні обліки, облік на токовищах
Як часто проводяться обліки1-2 рази на рік
Об’єкт(и) моніторингу Тетерук, глушець – основні, інші види птахів по мірі можливості.
Веб-сайт1. Кратюк О. Л. Еколого-лісівнича характеристика токовищ глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Державного підприємства „Словечанське лісове господарство” // Науковий вісник НЛТУ. Збірник наук.-техніч. праць. – Львів, 2007. – (в друці) 2. Кратюк О. Л. Еколого-лісівнича характеристика токовищ тетерука L.) в умовах Центрального Полісся // Науковий вісник ХНАУ. – Харків, 2007. – (в друці). 3. Кратюк О. Л., Гулик І.Т. Вплив антропогенних факторів на просторово-часову динаміку та чисельність тетерука в Житомирській області // Житомиру – 1120 (884-2004): Науковий вісник “Велика Волинь”: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т. 31. / Голов. редактор М. Ю. Костриця. – Житомир: Косенко, 2004. – С. 450-452. 4. Кратюк О. Л. Вплив структури лісостанів на територіальний розподіл токовищ глухара в умовах Поліського природного заповідника // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної конференції „Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах” 4-6 жовтня 2005 р. – Дніпропетровськ: 2005. – С. 429-430. 5. Кратюк О. Л. Лісівнича характеристика токовищ глухаря в умовах Центрального Полісся // Екологізація сталого розвитку агро сфери, культурний грунтогенез і ноосферна перспектива інформаційного суспільства (Тези доповідей Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених до 190-річчя ХНАУ ім. В.В.Докучаєва 3-5 жовтня 2006 р. м. Харків). – Харків:2006. – С. 99.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програми
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасників
Джерела фінансування
Додаткова інформація