Номер14
ПІБПопов Григорій Владленович
Адресадом.: вул. Капітана Ратнікова 18, кв. 23, Донецьк 83003 роб.: група інтегрованого захисту рослин відділу промислової ботаніки, Донецький ботанічний сад НАН України, пр. Илліча 110, Донецьк 83059
Телефонраб. +3 8(0622)941280, дом. +3 8(0622)970107, моб. +3 8(050)5638552
Електронна поштаmbu@yandex.ru
Назва програмиДослідження з фауни мух-дзюрчалок України (Diptera, Syrphidae)
Рівень програминаціональний
Регіон дослідженьвся країна
Коли програма започаткована1991
Які методи застосовуються для моніторингунерегулярні збори колекційного матеріалу, його визначення, складання мап розповсюдження видів, таксономічні дослідження
Як часто проводяться обліки
Об’єкт(и) моніторингу тільки родина Syrphidae
Веб-сайт1. Попов Г.В. Фауна мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) Донецкой об­ласти // Изв. Харьков. энтомол. об-ва. — 1994. — Т. 2, вып. 2. — С. 42–82. 2. Степаненко О.В., Попов Г.В. К биологии преимагинальных стадий Me­rodon nigritarsis Rondani, 1845 (Diptera, Syrphidae) // Изв. Харьков. эн­то­мол. об-ва. — 1997. — Т. 5, вып. 2. — С. 40–43. 3. Попов Г. В. Новый синоним Merodon tricinctus (Diptera, Syr­phi­dae) // Вестн. зоол. — 2000. — Т. 34, вып. 3. — С. 99–102. 4. Баркалов А.В., Попов Г.В. О номенклатуре Eumerus tauricus (Diptera, Syr­phi­dae) // Вестн. зоол. — 2000. — Т. 34. — № 4–5. — С. 115–118, 137.5. Попов Г.В. Мухи-журчалки (Diptera, Syrphidae): индикаторные виды и “Красная книга” // Мат. Першої міжнародної наукової конференції “Відновлення порушених природних екосистем” (м. Донецьк, 24–27 вересня 2002 р.). — Донецьк: ТОВ “Лебідь”, 2002. — С. 332–335. 6. Попов Г.В. Мухи-дзюрчалки (Diptera, Syrphidae) Кримського півострова (фауна, ареали, біотопічний розподіл, охорона): Автореф. дис. ... канд. бiол. наук: 03.00.08 (зоологiя) / Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. — Київ, 2003. — 20 с. Попов Г.В. Мухи-журчалки (Diptera, Syrphidae) Крымского полуострова (фауна, ареалы, биотопическое распределение, охрана): Дисс. ... канд. биол. наук: 03.00.08 (зоология) / Донецкий нац. ун-т. — Донецк, 2003. — 627 с. (На правах рукописи). 7. Popov G. Eumerini (Diptera: Syrphidae) of the Crimean Peninsula // II International Symposium on the Syrphidae. Biodiversity and Conservation. 16–19th June, 2003, Alicante, Spain. C.I.B.I.O. (ed.). — Alicante, 2003. — P. 49.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програми
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасників
Джерела фінансування
Додаткова інформація