Номер15
ПІБГодунько Роман Йосифович
Адреса79008 Львів, вул. Театральна, 18, Державний природознавчий музей НАН України
Телефон0322-728917 (p), 032-96-10-78 (д), 096-814-77-77 (моб.)
Електронна пошта
Назва програмиБіорізноманітність та біоідникація екологічного стану гідроценозів західного регіону України у національній системі моніторингу вод
Рівень програмирегіональний
Регіон дослідженьЛьвівська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька
Коли програма започаткована1997
Які методи застосовуються для моніторингуЗбір кількісних та якісних проб зообентосу на вибраних локалілетах дослідних водотоків у весняно-осінній період. Дослідження структурно-функціональних особливостей угруповань бентосних організмів за розрахунковими формулами показників видового багатства, організації угруповань, індексів домінування та рідкісності, зокрема: індексом домінування (з виділенням відповідних класів домінування за Штеккером - Берґманом та Н. М. Черновою); індексом частоти трапляння; індексом відносного видового багатства Маргалефа, модифікованим індексом Маргалефа, індексом різноманіття Сімпсона, індексом різноманіття Шеннона, індексами вирівняності (Е і J) (Шмидт, 1984, Мэгарран, 1992). Сапробіологічна оцінка екологічного стану досліджених гідроценозів (сапробіологічний аналіз за Пантле-Букком в модифікації В. Сладечека), визначення індивідуальної сапробності та індикаторного значення організмів. Обрахунки біоіндикаційних індексів, що застосовуватимуться для біологічної оцінки поверхневих вод. Таксономічні дослідження одноденок. Опис нових для науки таксонів одноденок, переопис маловідомих видів цього ряду.
Як часто проводяться облікиДвічі-тричі на рік
Об’єкт(и) моніторингу Угруповання макрозообентосних організмів – ряди амфібіотичних комах: Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, Megaloptera, Odonata, Heteroptera
Веб-сайт1. Godunko R. J., Soldán T. Lectotype fixation and redescription of Ecdyonurus subalpinus (Ephemeroptera: Heptageniidae) with notes on its biology and distribution // Klapalekiana. – 2003. – Vol. 39. – P. 211-224. 2. Godunko R. J., Kłonowska-Olejnik M. Ecdyonurus austriacus nataliae n. ssp., a new subspecies of the Ecdyonurus helveticus-group from Ukraine (Ephemeroptera: Heptageniidae) // Genus. – 2004. – Vol. 15, № 1. – P. 13-24. 3. Godunko R. J., Kłonowska-Olejnik M., Soldán T. Ecdyonurus rizuni sp. nov. (Ephemeroptera: Heptageniidae) from the Eastern Carpathians // Annales Zoologici. – 2004. –Vol. 54, № 3. – P. 519-524. 4. Godunko R. J., Kłonowska-Olejnik M. A checklist of the Ukrainian mayflies (Insecta: Ephemeroptera) // Pol. Pismo Entomol. – 2003. – Vol. 72. – P. 203-210. 5. Годунько Р. Й. Рідкісні та зникаючі види одноденок (Insecta: Ephemeroptera) України // Рідкісні та зникаючі види комах і концепції Червоної книги України. Збірник наукових праць. – Київ, 2005. – С. 21-24. 6. Годунько Р. Й., Коновалова І. Б., Шрубович Ю. Ю., Яницький Т. П. Моніторинг таксономічної різноманітності деяких рядів комах Львова (Insecta: Collembola, Ephemeroptera, Coleoptera, Hymenoptera) // Наук. зап. ДПМ НАН України. – 2005. – Т. 21. – С. 191-196. 7. Godunko R. J. Biodiversity of mayflies (Insecta: Ephemeroptera) in the Ukrainian section of the Tysa River basin // Trichopteron. – 2006. – Vol. 6, № 22. – S. 10-11. 8. Czachorowski S., Godunko R. J. The first Checklist of Caddisflies (Insecta: Trichoptera) of Ukraine // Trichopteron. – 2006. – Vol. 6, № 21. – P. 3-8.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програми
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасниківМателешко О. Ю., к.б.н., асистент кафедри екології Ужгородського національного університету – родини водних жуків.
Джерела фінансуванняЗазначена програма не фінансується. Як часткове фінансування моніторингових біоіндикаційних досліджень водотоків заходу України, слід розглядати виконання окремих робіт в рамках планових тематик Державного природознавчого музею НАН України.
Додаткова інформаціяПротягом виконання досліджень для водотоків західного регіону України (включно з водоймами урбанізованого середовища) проведено еколого-фауністичні дослідження окремих груп водних комах у складі угруповань макрозообентосу. Вперше для гідроценозів екосистем Українських Карпат та урбанізованих екосистем заходу України протестовано широко вживані у національній та європейській практиці методи біологічного контролю стану поверхневих вод, визначено найбільш ефективні та достовірні способи ведення моніторингових досліджень антропогенної трансформації міських водойм. Встановлено якість води на дослідних ділянках та охарактеризовано структурно-функціональні параметри біоти, що її заселяють. Описано 2 нових для науки види одноденок, переописано три ендемічні види цих комах. Опубліковано перші видів списки одноденок та волохокрильців України.