Номер1
ПІБЛюблінська Людмила Григорівна
АдресаУкраїна, 32301, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, пл. Польський ринок, 6, Національний природний парк "Подільські Товтри"
Телефон(038-49) 5-12-70, 9-16-42
Електронна поштаtovtry@kp.rel.com.ua
Назва програмиМоніторинг видів флори, що занесені до Додатку ІІ Бернської конвенції
Рівень програмиМіжнародний, Національний, регіональний
Регіон дослідженьПоділля
Коли програма започаткована1998
Які методи застосовуються для моніторингуПробних площ Популяційних досліджень
Як часто проводяться облікиПо сезонах
Об’єкт(и) моніторингу Вищі судинні рослини: Pulsatilla grandis, Fritillaria Montana, Salvia cremenensis, Schiverekia podolia
Веб-сайтЛюбінська Л.Г., Ковальчук С.І., Матвєєв М.Д. „Природні цінності Національного природного парку „Подільські Товтри” Кам’янець-Подільський.1999.-87с. Ковальчук С.І., Білик Р.Г. Основні аспекти досліджень рідкісного виду шафрану Гейфеля у межах товтрового кряжу. .//Подільський національний природний парк:доцільність і проблеми створення. Матер.Всеукр.наук.практ.конф.23-24 вересня 1993 р.-с-133-136. Любинская Л.Г.Охрана фитогенофонда Каменецкого Приднестровья.VII съезд УБО //Тез.докл.-1987.-С.19. Любінська Л.Г. Стан популяцій деяких рідкісних видів Кам’янецького Придністров’я та охорона генофонду //Укр. ботан. журн.- 1987. Т.44 -№4 –С.46-48. Любінська Л.Г., Ковальчук С.І. Нове місцезнаходження Lunaria rediviva L. на Україні //Укр. ботан. журн.- 1988. Т.45 -№5 –С.91-92. Любінська Л.Г., Заверуха Б.В., Дідух Я.П. Реліктовий вид Allium obliquum L. на Україні //Укр. ботан. журн.- 1988. Т.45 -№6 –С.61-62. Любінська Л.Г. Біологічні особливості Pulsatilla grandis Wend. в умовах Кам’янецького Придністров’я //Укр. ботан. журн.- 1988. Т.45 -№4 –С.68-70. Любінська Л.Г. Рідкісні рослини Кам’янецького Придністров’я та їх охорона. Проблеми екології Поділля. // Кам’янець-Подільський. -1989.- С.26-27. Любинская Л.Г., Ковальчук С.И.Ценные участки природной флоры Каменецкого Приднестровья. // Тезисы докладов науч.конф. 14-16 мая 1990 г.Каменец-Подольский,1990 – С.17. Любинская Л.Г.Хорологические особенности раритетных видов Каменецкого Приднестровья // Тезисы докладов науч.конф. 14-16 мая 1990 г.Каменец-Подольский,1990 –С.17-18. Любінська Л.Г., ковальчукС.І. Життєвий стан рідкісного виду лунарії оживаючої // Тези доповідей наук-теорет. конф. співробітників та аспірантів інституту по наслідках досліджень за 1988р. Кам’янець-Подільський, 1990 –С.53-54. Любінська Л.Г. Флористичні особливості Кам’янецького Придністров’я // IХ з’їзд Укр.бот.тов. // Тези доповідей 1992 – С.30. Любінська Л.Г., Ковальчук С.І., Білик Р.Г. Морфологічні особливості Crocus heuffelianus Herb. у Кам’янецькому Придністров’ї (Україна) //Укр. ботан. журн.- 1993. Т.50 -№3 –С.113-116. Любінська Л.Г. ., Ковальчук С.І., Білик Р.Г. Інтродукція рідкісного виду шафрану Ейфеля. Охорона генофонду рослин в Україні.// Тези наук. конф. Донецьк. ботан саду НАН України. Донецьк, 1994.-С.208. Любінська Л.Г., Болюх В.О. Флора вищих рослин національного парку „Подільські Товтри” //Укр. ботан. журн.- 1997. Т.54 -№2 –С.192-197. Любінська Л.Г.,Матвєєв М.Д. Структура населення птахів лісових біотопів національного природного парку „Подільські Товтри”. Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття.Канів. – 1998.-С.203-204. Любінська Л.Г.Національний природний парк „Подільські Товтри”. За-повідники і національні парки України,-Київ.:В.шк.-2001.-С.202-207. Любінська Л.Г. Frytillaria Montana Hoppe (Liliaceae) в НПП „Подільські Товтри” //Укр. ботан. журн.- 2000. -№3. –С.284-286. Любінська Л.Г., Ковтун І.В. Рідкісні види каньйону р.Смотрич в межах м.Кам’янця-Подільського //Укр. ботан. журн.- 2001. Т.58 -№1 –С.59-63/ Любінська Л.Г., Кагало О.О., Скібіцька Н.В. фіторізноманіття націо-нальних природних парків України К.: Науковий світ, 2003. С. 52-63.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингуБернська конвенція, Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття
Контакті дані координатора програми
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасників
Джерела фінансуваннявласні кошти
Додаткова інформація