Номер21
ПІБКапелюх Ярослав Іванович
АдресаПриродний заповідник "Медобори", вул. Міцкевича, 21, смт. Гримайлів, Гусятинського р-ну, Тернопільської обл., 48212
Телефон3559 31287
Електронна поштаmedobory@gus.tr.ukrtel.net
Назва програмиПрограма Літопису природи для заповідників та національних природних парків. (Фауна)
Рівень програмимісцевий
Регіон дослідженьПриродний заповідник "Медобори" з філією "Кременецькі гори", Тернопільська обл. Гусятинський, Підволочиський та Кременецький р-ни.
Коли програма започаткованаІ. Хутрові і копитні : 1. - зимові обліки по снігу на кільцевих маршрутах – 1994 р., 2. - маршрутні обліки за методикою Теплова – 2000 р., ІІ. Дрібні ссавці – обліки на постійних стаціонарах – 1994 р., ІІІ. Орні тофауна: 1. - маршрутні обліки – 1998 р., 2. - дослідження екології та результатів гніздування на лініях синичників - 2005 р., ІV. Земноводні і плазуни – маршрутні обліки та візуальні спостереження – 1995 р., V. Наземна ентомофауна - пастколінії - 2003 р., VI. Фенологічні спостереження за сезонними змінами в житті тварин - 1994 р.
Які методи застосовуються для моніторингуІ. Хутрові і копитні : 1. - зимові обліки по снігу на кільцевих маршрутах, 2. - маршрутні обліки за методикою Теплова; ІІ. Норні – методом картування нір; ІІІ. Дрібні ссавці – обліки на постійних стаціонарах; ІV. Онітофауна: 1. - маршрутні обліки, 2. – дослідження екології та результатів гніздування на лініях синичників; V. Земноводні і плазуни – маршрутні обліки та візуальні спостереження; VI. Наземна ентомофауна - пастколінії. VII. Фенологічні спостереження за сезонними змінами в житті тварин.
Як часто проводяться облікиІ. Хутрові і копитні : 1. - зимові обліки по снігу на кільцевих маршрутах – 3 рази ( в залежності від наявності снігового покриву), 2. - маршрутні обліки за методикою Теплова – 15 числа кожного місяця; ІІ. Норні – через 5 років; ІІІ. Дрібні ссавці – два рази на рік: весняні та осінні; ІV. Орнітофауна: 1. – маршрутні обліки – три рази на рік: зимові, гніздові, осінні, 2. – дослідження екології та результатів гніздування на лініях синичників – через 10 днін на протязі періоду гніздування; V. Земноводні і плазуни – через 10 днів протягом активного періоду; VI. Наземна ентомофауна - вибір матеріалу один раз у місяць на протязі активного періоду.
Об’єкт(и) моніторингу І. Хутрові і копитні: Vulpes vulpes Linnaeus, Martes martes Linnaeus, Mustela nivalis Linnaeus, Mustela putorius Linnaeus, Lepus europaeus Pallas, Sciurus vulgaris Linnaeus, Sus scrofa Linnaeus, Capreolus capreolus Linnaeus; ІІ. Норні: Vulpes vulpes Linnaeus, Meles meles Linnaeus; ІІІ. Дрібні ссавці: Родини Soricidae Fischer, Sminthidae Brandt, Cricetidae Fischer, Arvicolinae Gray, Muridae Illiger; ІV. Орнітофауна: орнітокомплекси лісостанів заповідника (різних вікових груп), чагарникових та лучних біоценозів, дрібні дуплогнізники; V. Земноводні і плазуни: 9 видів земноводних та 4 види плазунів; VІ Наземна ентомофауна; VI. Фенологічні спостереження за сезонними змінами в житті основних видів тварин.
Веб-сайт1. Бондаренко В.Д., Капелюх Я.І. Сойка (Larrulus handarius L.) та її значення в екосистемі лісу // В збірнику “Наукові праці”. – Львів: в-во „Львівська політехніка”, вип.2. – 2003. – 143 с. 2. Капелюх Я.І. Особливості і характер перебування птахів у природному заповіднику “Медобори” // Науковий вісник, УкрДЛТУ: Лісівницькі дослідження в Україні. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – Вип. 9.12. – С. 175-176. 3. Капелюх Я.І. Особливості формування орнітокомплексів природного заповідника “Медобори” // Науковий вісник, УкрДЛТУ: Лісівницькі дослідження в Україні. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – Вип. 10.4. – С. 190-194. 4. Капелюх Я.І. Орнітокомплекси стиглих лісостанів заповідника “Медобори”, їх особливості та структура // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. Збірник наукових праць українсько-польської наукової конференції. – Гримайлів-Тернопіль: Лілея, 2003. – С. 449-455. 5. Капелюх Я.І. Орнітофауна грабових насаджень природного заповідника “Медобори” / Науковий вісник УкрДЛТУ. Лісівницькі дослідження в Україні. Збірник науково-технічних праць. – Львів, УкрДЛТУ, 2003, вип.13.3,-328 с. – С.110-122. 6. Капелюх Я.І. Фауна хижих птахів природного заповідника “Медобори” // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. Збірник наукових праць українсько-польської наукової конференції. – Гримайлів-Тернопіль: Лілея, 2003. – С. 457-464. 7. Капелюх Я.І. Чисельність та динаміка орнітонаселення пристигаючих і стиглих ясеничників у природному заповіднику “Медобори” // Науковий вісник. Збірник науково-технічних праць. – Львів.УкрДЛТУ, 2003, вип.13.4, -336 с. – С.46-49. 8. Капелюх Я.І. Синиця велика (Parus major L.) – основний фоновий вид біотопів заповідника “Медобори” та його околиць // Науковий вісник УкрДЛТУ. – Львів, 2004, вип.14.8. – С.382-386. 9. Капелюх. Я. І. Особливості парцелярної структури орнітокомплексів стиглих лісостанів природного заповідника “Медобори”. // Облік птахів: підходи, методики, результати. Зб. наукових статей ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2004. – ст. 131-133. 10. Капелюх Я. І. Особливості біотопічного розподілу зяблика (Fringilla coelebs L.) у заповіднику "Медобори". // Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль, 2005. – № 1-2 (25). – С. 26-29. 11. Різун В.Б., Капелюх Я.І. Угруповання жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) деяких біоценозів природного заповідника „Медобори” // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. Збірник наукових праць українсько-польської наукової конференції. – Гримайлів-Тернопіль: Лілея, 2003. – С. 491-497. 12. Сторожук С.А. До питання про чисельність мишовидних гризунів у лісових екосистемах заповідника “Медобори” // Проблеми становлення і функціонування новостворених заповідників: Матеріали науково-практичної конференції (12-15 червня 1995 р.). – Гримайлів, 1995. – С. 77. 13. Сторожук С.А. До питання про динаміку чисельності дрібних ссавців заповідника “Медобори” // Актуальні питання збереження та відновлення степових екосистем.–Асканія-Нова, 1998. – С. 311-312. 14. Сторожук С.А. Популяційні особливості населення дрібних ссавців заповідника “Медобори” // В збірнику матеріалів конференції Дніпропетровського державного університету “Структура и функциональная роль животного населения в природных и трансформированных экосистемах”. – Дніпропетровськ, 2001. 15. Сторожук С.А., Хоєцький П.Б. Стаціальне розміщення норних звірів в насадженнях природного заповідника „Медобори” // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. Мат. українсько-польської наукової конференції. – Гримайлів, 2002. – С. 107-108.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програмиКапелюх Ярослав Іванович, Природний заповідник "Медобори", вул. Міцкевича, 21, смт. Гримайлів, Гусятинського р-ну, Тернопільської обл., 48210, 03557 31287, medobory@gus.tr.ukrtel.net
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасників1. Капелюх Ярослав Іванович – зав. наукового відділу, біолог, 2. Глинська Руслана Михайлівна – мнс, біолог.
Джерела фінансуванняБюджетні кошти установи ПЗФ
Додаткова інформаціяВсі первинні матеріали обліків є Літописах природи природного заповідника "Медобори", список яких подано нижче. Літопис природи. Природний заповідник “Медобори” з філією „Кременецькі гори” Розділ І – 5, 9 // Гримайлів, 2006 р. – Книга 13,т.1, 2005р. – С. 91-213, 301-316.Літопис природи. Природний заповідник “Медобори” з філією „Кременецькі гори” Розділ І - 5 // Гримайлів, 2005 р. – Книга 12, 2004р. – С. 65-101.Літопис природи. Природний заповідник “Медобори” з філією „Кременецькі гори” Розділ І -5 // Гримайлів, 2003 р. – Книга 11, 2003р. – С. 58-93.Літопис природи. Природний заповідник “Медобори” з філією „Кременецькі гори” Розділ І - 8 // Гримайлів, 2002 р. – Книга 10, 2003р. – С. 64-106.Літопис природи. Природний заповідник “Медобори” з філією „Кременецькі гори” Розділ І - 8 // Гримайлів, 2002р. – Книга 9, 2001р. – С. 62-101.Літопис природи. Природний заповідник “Медобори” з філією „Кременецькі гори” Розділ І - 8 // Гримайлів, 2001р. – Книга 8, 2000р. – С. 60-101.Літопис природи. Природний заповідник “Медобори” з філією „Кременецькі гори” Розділ І - 8 // Гримайлів, 2000р. – Книга 7, 1999р. – С. 66-100.Літопис природи. Природний заповідник “Медобори” з філією „Кременецькі гори” Розділ І - 8 // Гримайлів, 1999р. – Книга 6, 1998р. – С. 70-117.Літопис природи. Природний заповідник “Медобори” з філією „Кременецькі гори” Розділ І - 8 // Гримайлів, 1998р. – Книга 5, 1997р. – С. 63-87.Літопис природи. Природний заповідник “Медобори” з філією „Кременецькі гори” Розділ І - 8 // Гримайлів, 1997р. – Книга 4, 1996р. – С. 91-107.Літопис природи. Природний заповідник “Медобори” з філією „Кременецькі гори” Розділ І - 8 // Гримайлів, 1996р. – Книга 3, 1995р. – С. 79-102.Літопис природи. Природний заповідник “Медобори” з філією „Кременецькі гори” Розділ 8 // Гримайлів, 1996р. – Книга 2, т.1., 1994р. – С.138-205.Літопис природи. Природний заповідник “Медобори” з філією „Кременецькі гори” Розділ 8 // Гримайлів, 1996р. – Книга 1, т.1., 1991-1993рр. – С. 180-200.