Номер39
ПІБСкільський Ігор Васильович
Адресаа/с 532, м. Чернівці, 58002
Телефон
Електронна поштаmel-lyuda@rambler.ru
Назва програмиСучасний стан популяцій раритетних видів тварин Північної Буковини та Хотинщини
Рівень програмимісцевий
Регіон дослідженьЧернівецька область
Коли програма започаткована1998
Які методи застосовуються для моніторингуПольові (маршрутний, напівстаціонарний і стаціонарний) та камеральні (опрацювання музейних колекцій), а також картування з використанням ГІС-технологій
Як часто проводяться облікиКожного року в різні сезони на окремих ділянках
Об’єкт(и) моніторингу П’явки, Вищі раки, Комахи, Двостулкові молюски, Черевоногі молюски, Круглороті, Кісткові риби, Земноводні, Плазуни, Птахи та Ссавці
Веб-сайтЧорней І. І., Скільський І. В., Коржик В. П., Буджак В. В. Заповідні об’єкти Буковини загальнодержавного значення як основа регіональної екологічної мережі // Заповідна справа в Україні. – 2001. – Т. 7, вип. 2. – С. 73–98. Скільський І. В. Фауна Буковини та проблеми її охорони // Екологічні проблеми Буковини (навчальний посібник). – Чернівці: Зелена Буковина, 2002. – С. 103–115. Хлус Л. М., Чередарик М. І., Скільський І. В., Череватов В. Ф. «Червона книга» Буковини. Тваринний світ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Т. 1. – 144 с. Скільський І., Голубєв В., Голубєва Г. Хребетні тварини Буковини з Європейського Червоного списку в колекції Чернівецького краєзнавчого музею // Музейний щорічник. 2003. Матеріали науково-практичної конференції «Музей та музейна справа на початку ІІІ тисячоліття» (м. Чернівці, 14 травня 2003 р.) / Чернівецький обласний краєзнавчий музей. – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – Вип. 2 (24). – С. 28–35. Скільський І. В. Тваринний світ // Національний природний парк «Вижницький»: природа, рекреаційні ресурси, менеджмент. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – С. 152–178. Скільський І. В., Смірнов Н. А., Мелещук Л. І., Коржик В. П., Одочук П. І. Раритетні тварини: сучасний стан, категорії охорони // Національний природний парк «Вижницький»: природа, рекреаційні ресурси, менеджмент. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – С. 196–235. Скільський І. В., Смірнов Н. А., Мелещук Л. І., Одочук П. І. Фауна хребетних // Національний природний парк «Вижницький»: природа, рекреаційні ресурси, менеджмент. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – С. 182–195. Скільський І. В., Хлус Л. М., Мелещук Л. І. Раритетна фауна хребетних західних районів рівнинної частини Північної Буковини: сучасний стан, проблеми збереження // Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 5–6 травня 2005 року). – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – С. 125–135. Скільський І. В., Мелещук Л. І. Хребетні тварини майбутнього Хотинського національного природного парку (Чернівецька область): загальний огляд // Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки. Матеріали П’ятої Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 5–6 травня 2006 року). – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – С. 214–242.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програмиКомендар Василь Іванович, д. б. н., проф. каф. ботаніки УжНУ, завідувач, керівник Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем (МНДЛ ОПЕ), Закарпатська область, 88000, м. Ужгород, вул.. Волошина, 32, тел.: (03122) 3-23-54, ecosys@univ.uzhgorod.ua
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасниківСабадош В.І., к. б. н., доц. каф. ботаніки УжНУ, Мигаль А.В., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Будніков Г.Б., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Кіш Р.Я., н. с. МНДЛ ОПЕ, Андрик Є.Й., к.. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Санісло Я.П., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Крч К.Л., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Гамор А.Ф., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ
Джерела фінансуванняОсобисті заощадження, частково державні кошти та гранти міжнародних фондів
Додаткова інформаціяУчасть в якості експерта у проектах «Підтримка розвитку Національної екологічної мережі України у рамках формування Всеєвропейської екологічної мережі. Задум та втілення у пілотній зоні» (2004–2006 рр.), «CICONIA Ukraina» (2005 р.), «Транснаціональна екомережа Карпат» (1999–2001 рр.) (проект Tacis), «Вдосконалення охорони природи у Верховині» (2002–2003 рр.) (проект Tacis), «Дністровський екологічний коридор» (2005 р.), «Оцінка чисельності гніздових популяцій ОМРО пріоритетних видів птахів в Україні» (2001 р.), «Збереження реліктового біорізноманіття Придністров’я шляхом створення Хотинського національного парку» (2005 р.). В рамках виконання програми: Виконується докторська дисертація «Формування орнітологічних комплексів у зв’язку з антропогенною трансформацією екосистем гірської країни (на прикладі регіону Східних Карпат)» (І. В. Скільський) – тема офіційно не затверджена. Виконується кандидатська дисертація «Земноводні та плазуни Карпато-Подільського регіону (фауна, екологія, охорона)» (Н. А. Смірнов) – тема офіційно не затверджена