Номер41
ПІБМигаль Андрій Володимирович
АдресаЗакарпатська область, 88000, м. Ужгород, вул.. Волошина, 32, Міжвідомча лабораторія охорони природних екосистем (МНДЛ ОПЕ).
Телефонтел.: (03122) 3-23-54
Електронна пошта
Назва програмиПрограма популяційного аналізу раритетних видів природної флори Українських Карпат
Рівень програмирегіональний, місцевий
Регіон дослідженьЗакарпатська область
Коли програма започаткована1976
Які методи застосовуються для моніторингу1.Маршрутні: закладання трансект, визначення розміру популяцій. 2. Напівстаціонарні: проведення геоботанічних описів, фенологічні спостереження, дослідження процесів запилення. 3. Стаціонарні: вибір на трансептах (рендомним методом) пробних площинок, на яких здійснюється облік чисельності особин різних вікових груп; маркіровка особин для спостереження за протіканням онтогенезу та оцінкою життєвості особин; збір рослинного матеріалу для обліку насіннєвої продуктивності, вимірювання фітомаси. 4. Камеральні: застосування методів математичної статистики та обробки даних для оцінки стану популяцій: обчислення показників щільності, вікової та віталітетної структури, насінного, вегетативного розмноження, оцінка здатності до самопідтримання.
Як часто проводяться облікиЩорічно, впродовж вегетаційного періоду
Об’єкт(и) моніторингу Моніторинг розпочато в 1992 році:5 популяцій Crocus heuffelianus, що зростають у всіх рослинних поясах Українських Карпат. 3 популяції Crocus banaticus, що зростають в Закарпатській низовині.
Веб-сайтMihaly A.V. Indication of anthropogenic affect on populations of rare and vanishing plant species // The European Dimension in Ecology: VIII European Ecological Congress (September 18-23, 1999, Halkidiki, Greece).- Halkidiki, 1999.- P. 70. Mihaly A. Anthropogenic affect on threatened plant populations: some aspects of indication and monitoring // “Vegetation and Ecosystem Functions”: Abstracts of 44th IAVS Symposium (29 July – 4 August 2001, Freising-Weihenstephan, Germany).- Freising: Sellier, 2001.- P. 28. Мигаль А.В. Дослідження насіннєвої продуктивності Crocus heuffelianus Herb. в Українських Карпатах // Матер. конф. мол. вчених-ботаніків „Актуальні проблеми флористики, систематики, екології та збереження фіторізноманіття” (м. Львів, 6-10 серпня 2002 р.).- Львів: Євросвіт, 2002.- С. 178-180. Мигаль А.В. До популяційного моніторингу Crocus heuffelianus в Національному природному парку "Синевир" // Раритетна флора Національного природного парку "Синевир".- Київ: Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, 2005.- С. 47-58.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програмиКомендар Василь Іванович, д. б. н., проф. каф. ботаніки УжНУ, завідувач, керівник Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем (МНДЛ ОПЕ), Закарпатська область, 88000, м. Ужгород, вул.. Волошина, 32, тел.: (03122) 3-23-54, ecosys@univ.uzhgorod.ua
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасниківСабадош В.І., к. б. н., доц. каф. ботаніки УжНУ, Мигаль А.В., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Будніков Г.Б., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Кіш Р.Я., н. с. МНДЛ ОПЕ, Андрик Є.Й., к.. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Санісло Я.П., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Крч К.Л., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Гамор А.Ф., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ
Джерела фінансування
Додаткова інформаціяМатеріали моніторингу лягли в основу написання дисертаційної роботи «Біолого-екологічна характеристика видів роду Crocus L. в Українських Карпатах та заходи по їх охороні».