Номер42
ПІББудніков Геннадій Борисович
АдресаЗакарпатська область, 88000, м. Ужгород, вул.. Волошина, 32, Міжвідомча лабораторія охорони природних екосистем (МНДЛ ОПЕ).
Телефонтел.: (03122) 3-23-54
Електронна пошта
Назва програмиПрограма популяційного аналізу раритетних видів природної флори Українських Карпат
Рівень програмирегіональний, місцевий
Регіон дослідженьЗакарпатська область
Коли програма започаткована1976
Які методи застосовуються для моніторингу1.Маршрутні: закладання трансект, визначення розміру популяцій. 2. Напівстаціонарні: проведення геоботанічних описів, фенологічні спостереження, дослідження процесів запилення. 3. Стаціонарні: вибір на трансептах (рендомним методом) пробних площинок, на яких здійснюється облік чисельності особин різних вікових груп; маркіровка особин для спостереження за протіканням онтогенезу та оцінкою життєвості особин; збір рослинного матеріалу для обліку насіннєвої продуктивності, вимірювання фітомаси. 4. Камеральні: застосування методів математичної статистики та обробки даних для оцінки стану популяцій: обчислення показників щільності, вікової та віталітетної структури, насінного, вегетативного розмноження, оцінка здатності до самопідтримання.
Як часто проводяться облікиЩорічно, впродовж вегетаційного періоду
Об’єкт(и) моніторингу Моніторинг розпочато в 1990 році: 6 популяцій Galanthus nivalis, що зростають у всіх рослинних поясах Українських Карпат
Веб-сайтБудніков Г.Б. Насінне розмноження Galanthus nivalis L. в Закарпатті // Укр. ботан. журн.- 1992.- Т. 49, № 4.- С. 31-34. Кричфалуший В.В., Будников Г.Б. Биоморфологическая и экологическая характеристика Galanthus nivalis L. в Закарпатье // Раст. ресурсы.- 1992.- Т. 28, вып. 1.- С. 13-27. Budnikov G.B., Kricsfalusy V.V. Bioecological study of Galanthus nivalis L. in the East Carpathians // Thaiszia (Kosice).- 1994.- Vol. 4, № 1.- P. 49-75. Будніков Г.Б. Демографічні особливості популяцій Galanthus nivalis L. в західних областях України // Стійкий розвиток сільського господарства та збереження біорізноманіття: Мат. Міжнар.-регіон. конф.- Ужгород.- 1996.- С. 41-46. Будніков Г.Б. Еколого-ценотична стратегія популяцій Galanthus nivalis L. західних областей України // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол.- 1996.- № 3.- С. 6-7.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програмиКомендар Василь Іванович, д. б. н., проф. каф. ботаніки УжНУ, завідувач, керівник Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем (МНДЛ ОПЕ), Закарпатська область, 88000, м. Ужгород, вул.. Волошина, 32, тел.: (03122) 3-23-54, ecosys@univ.uzhgorod.ua
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасниківСабадош В.І., к. б. н., доц. каф. ботаніки УжНУ, Мигаль А.В., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Будніков Г.Б., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Кіш Р.Я., н. с. МНДЛ ОПЕ, Андрик Є.Й., к.. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Санісло Я.П., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Крч К.Л., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Гамор А.Ф., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ
Джерела фінансування
Додаткова інформаціяМатеріали моніторингу лягли в основу написання дисертаційної роботи «Еколого-біологічна характеристика та заходи по охороні Galanthus nivalis L. у Західних областях України».