Номер43
ПІБАндрик Єва Йожефівна
АдресаЗакарпатська область, 88000, м. Ужгород, вул.. Волошина, 32, Міжвідомча лабораторія охорони природних екосистем (МНДЛ ОПЕ).
Телефонтел.: (03122) 3-23-54
Електронна пошта
Назва програмиПрограма популяційного аналізу раритетних видів природної флори Українських Карпат
Рівень програмирегіональний, місцевий
Регіон дослідженьЗакарпатська область
Коли програма започаткована1976
Які методи застосовуються для моніторингу1.Маршрутні: закладання трансект, визначення розміру популяцій. 2. Напівстаціонарні: проведення геоботанічних описів, фенологічні спостереження, дослідження процесів запилення. 3. Стаціонарні: вибір на трансептах (рендомним методом) пробних площинок, на яких здійснюється облік чисельності особин різних вікових груп; маркіровка особин для спостереження за протіканням онтогенезу та оцінкою життєвості особин; збір рослинного матеріалу для обліку насіннєвої продуктивності, вимірювання фітомаси. 4. Камеральні: застосування методів математичної статистики та обробки даних для оцінки стану популяцій: обчислення показників щільності, вікової та віталітетної структури, насінного, вегетативного розмноження, оцінка здатності до самопідтримання.
Як часто проводяться облікиЩорічно, впродовж вегетаційного періоду
Об’єкт(и) моніторингу Моніторинг розпочато в 1991 році: 7 популяцій Fritillaria meleagris, що зростають в Закарпатській низовині.
Веб-сайтАндрик Є.Й., Крічфалушій В.В. Біолого-морфологічні особливості Fritillaria meleagris L. (Liliaceae) на Притисянській низовині // Укр. ботан. журн., 1994.- Т. 51, N 6.- C. 30-39. Андрик Є.Й. Структура та самопідтримання ценопопуляцій Fritillaria meleagris L. в різних еколого-ценотичних умовах Закарпаття // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. біол., 1998.- № 5.- С. 3-6. Андрик Є.Й. Еколого-популяційна характеристика Fritillaria meleagris L. на Закарпатській низовині // Збереження флористичного різноманіття Карпатського регіону: Матер. наук.-практ. конф.- Синевир, 1998.- С. 5-6. Андрик Є.Й. Динамічні процеси в популяціях рідкісних геоефемероїдів під впливом антропогенних факторів (на прикладі Fritillaria meleagris L.) // Проблеми екологічної стабільності Східних Карпат: Матер. міжнар. наук.-практ. конф., присв. 10-річчю створення НПП “Синевир” (Синевир, 24-27 червня 1999).- Синевир, 1999.- С. 6-8. Андрик Є.Й. Особливості структури популяцій Fritillaria meleagris L. // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. біологія. - 2001.- № 9.- С. 218-222. Андрик Є.Й. Деякі аспекти репродуктивної біології Fritillaria meleagris L. на Притисянській низовині // Наук. вісн. УжНУ. Сер. біологія.- 2003.- №12. – С. 3-7. Андрик Є.Й. Біолого-екологічна характеристика та питання охорони Fritillaria meleagris L. (Liliaceae Juss.) на Притисянській низовині. - Автореф. дис. ... к. б. н. - Київ, 2003. – 24 с.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програмиКомендар Василь Іванович, д. б. н., проф. каф. ботаніки УжНУ, завідувач, керівник Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем (МНДЛ ОПЕ), Закарпатська область, 88000, м. Ужгород, вул.. Волошина, 32, тел.: (03122) 3-23-54, ecosys@univ.uzhgorod.ua
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасниківСабадош В.І., к. б. н., доц. каф. ботаніки УжНУ, Мигаль А.В., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Будніков Г.Б., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Кіш Р.Я., н. с. МНДЛ ОПЕ, Андрик Є.Й., к.. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Санісло Я.П., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Крч К.Л., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Гамор А.Ф., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ
Джерела фінансування
Додаткова інформаціяМатеріали моніторингу лягли в основу написання дисертаційної роботи «Біолого-екологічна характеристика та питання охорони Fritillaria meleagris L. (Liliaceae Juss.) на притисянській низовині».