Номер44
ПІБСанісло Ярославна Петрівна
АдресаЗакарпатська область, 88000, м. Ужгород, вул.. Волошина, 32, Міжвідомча лабораторія охорони природних екосистем (МНДЛ ОПЕ).
Телефонтел.: (03122) 3-23-54
Електронна пошта
Назва програмиПрограма популяційного аналізу раритетних видів природної флори Українських Карпат
Рівень програмирегіональний, місцевий
Регіон дослідженьЗакарпатська область
Коли програма започаткована1976
Які методи застосовуються для моніторингу1.Маршрутні: закладання трансект, визначення розміру популяцій. 2. Напівстаціонарні: проведення геоботанічних описів, фенологічні спостереження, дослідження процесів запилення. 3. Стаціонарні: вибір на трансептах (рендомним методом) пробних площинок, на яких здійснюється облік чисельності особин різних вікових груп; маркіровка особин для спостереження за протіканням онтогенезу та оцінкою життєвості особин; збір рослинного матеріалу для обліку насіннєвої продуктивності, вимірювання фітомаси. 4. Камеральні: застосування методів математичної статистики та обробки даних для оцінки стану популяцій: обчислення показників щільності, вікової та віталітетної структури, насінного, вегетативного розмноження, оцінка здатності до самопідтримання.
Як часто проводяться облікиЩорічно, впродовж вегетаційного періоду
Об’єкт(и) моніторингу Моніторинг розпочато в 1992 році: 14 популяцій Corydalis solida, 7 популяція Corydalis cava що зростають у всіх рослинних поясах Українських Карпат
Веб-сайтПекар Я.П., Комендар В.І. Антропогенний стрес та його вплив на демографію популяцій Corydalis solida (L.) Sw. в Закарпатті // Матеріали I-ї Всеукраїнської наукової конференції «Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах».- Тернопіль, 1998.- С. 101 - 102. Пекар Я.П. До вивчення біології розмноження видів роду Corydalis Vent. у Карпатах // Науковий вісник Ужгородського державного університету Ужгород. -1995.- № 2.- С. 43-45. Пекар Я.П. Комендар В.І. До вивчення онтогенезу у видів роду Corydalis Medic, в Закарпатті // У збірнику "Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах Євразії". - Київ-Львів, 1994, - с. 184-189. Комендар В.И., Сабадош В.И., Шумська Н.В., Пекар Я.П. Особенности семенной продуктивности некоторых видов геоэфемероидов в Закарпатье // Ботаника и Микология на пути в третье тысячелетие. Международный сборник научных статей, посвященный 70-летию со дня рождения акад. К.М. Сытника,- Киев.- 1996.- С. 152-160.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програмиКомендар Василь Іванович, д. б. н., проф. каф. ботаніки УжНУ, завідувач, керівник Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем (МНДЛ ОПЕ), Закарпатська область, 88000, м. Ужгород, вул.. Волошина, 32, тел.: (03122) 3-23-54, ecosys@univ.uzhgorod.ua
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасниківСабадош В.І., к. б. н., доц. каф. ботаніки УжНУ, Мигаль А.В., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Будніков Г.Б., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Кіш Р.Я., н. с. МНДЛ ОПЕ, Андрик Є.Й., к.. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Санісло Я.П., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Крч К.Л., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Гамор А.Ф., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ
Джерела фінансування
Додаткова інформаціяМатеріали моніторингу лягли в основу написання дисертаційної роботи «Біоморфологія видів роду Corydalis DC. Закарпаття».