Номер45
ПІБКіш Роман Ярославович
АдресаЗакарпатська область, 88000, м. Ужгород, вул.. Волошина, 32, Міжвідомча лабораторія охорони природних екосистем (МНДЛ ОПЕ).
Телефонтел.: (03122) 3-23-55
Електронна пошта
Назва програмиПрограма популяційного аналізу раритетних видів природної флори Українських Карпат
Рівень програмирегіональний, місцевий
Регіон дослідженьЗакарпатська область
Коли програма започаткована1976
Які методи застосовуються для моніторингуКаріологічні, палінологічні.
Як часто проводяться облікиЩорічно, впродовж вегетаційного періоду
Об’єкт(и) моніторингу Цитологічний моніторинг розпочато в 1991 році: Llojdia serotina - 2 популяції Crocus heuffelianus – 7, Crocus banaticus – 4, Allium angulosum – 1, Allium oleraceum – 4, Allium scorodoprasum – 6. Allium sibiricum=A. scho enoprasum subsp. alpinum – 3, Allium victorialis – 5, Allium vineale – 4, Allium ursinum – 3, Allium montanum – 4, Muscari comosum – 5, Muscari transsilvanicum – 3, Leucojum aestivum – 2, Leucojum vernum – 4, Fritillaria meleagris – 5, Lilium martagon – 4. Lilium bulbiferum – 1, Erythronium dens-canis – 3, Gagea spathacea – 3, Narcissus angustifolius – 2, Scilla kladnii - 5, Ornithogalum umbellatum – 9, що зростають у різних рослинних поясах Українських Карпат
Веб-сайтKiш Р. Порівняльний аналіз каріотипу Lilium martagon L. (Liliaceae). // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол.– 2000.– 8.– С. 135-140. Бесеганич І.В., Кіш Р.Я., Данилик І.М. До вивчення Lloydia serotina (L) Reichenb. в Українських Карпатах// Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол.– 2001.– 10.– С. 10-13. Kish R. Pollen morphology of Hyacinthaceae exemplified by genus Muscari Mill. // Abstr. Intern. Symp. “Deep Morphology. Toward a Renaissance of Morphology in Plant Systematics” (19-21 October 2001, Vienna, Austria).- P. 54. Kiш Р.Я. Рід Allium (Alliaceae) у флорі Закарпаття. Підроди Allium та Amerallium Traub.// Укр. бoт. журн.- 2001.- 58, 6.- С. 693-700. Kish R. Karyological studies of Liliaceae s.l. taxa in Transcarpathian Region (Ukraine) // XVII International Botanical Congress. Abstracts. Vienna, Austria, 17-23 July 2005. – Vienna: ROBIDRUCK, 2005. – P. 467. [English]. Кіш Р.Я. Цитологічний моніторинг рідкісних і зникаючих видів флори Карпат // Проблеми охорони видів фауни і флори, занесених до Червоної книги України: Тези доп. наук.-практ. семінару. – Миколаїв: Ойкумена, 1992. – С. 71-73. Кіш Р.Я. Числа хромосом деяких представників родин Alliaceae, Amaryllidaceae, Hyacinthaceae, Iridaceae та Liliaceae флори Закарпаття // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол.– 1995.– 2.– С. 29-30. Кіш Р.Я. Числа хромосом деяких представників родин Alliaceae, Amaryllidaceae, Hyacinthaceae, Iridaceae та Liliaceae флори Закарпаття. II. // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол.– 1996.– 3.– С. 14-15. Кіш Р.Я Поліплоїдизація як процес пристосування до антропогенно-трансформованих умов середовища // Стійкий розвиток сільського господарства та збереження біорізноманіття: Матер. міжнар.-регіон. конф. (17-18 травня 1996 р., Ужгород).- Ужгород: Патент, 1996.- С. 52-54. Кіш Р.Я. Цито-каріологічне дослідження деяких представників порядку Liliales s. l. флори Закарпаття // Охорона довкілля: сучасні дослідження в екології і мікробіології: Матер. міжнар. регіон. семінару (13-16 травня 1997 р., Ужгород, Україна). – Ужгород, 1997.- Т. 1.- С. 180-187. Кіш Р.Я. Вивчення В-хромосом в популяціях Lilium martagon L. на Закарпатті // Збереження флористичного різноманіття Карпатського регіону: Матер. наук.-практ. конф. (1-4 жовтня 1998 р., Синевир).- Ужгород, 1998.- С. 57-59
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програмиКомендар Василь Іванович, д. б. н., проф. каф. ботаніки УжНУ, завідувач, керівник Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем (МНДЛ ОПЕ), Закарпатська область, 88000, м. Ужгород, вул.. Волошина, 32, тел.: (03122) 3-23-54, ecosys@univ.uzhgorod.ua
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасниківСабадош В.І., к. б. н., доц. каф. ботаніки УжНУ, Мигаль А.В., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Будніков Г.Б., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Кіш Р.Я., н. с. МНДЛ ОПЕ, Андрик Є.Й., к.. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Санісло Я.П., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Крч К.Л., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Гамор А.Ф., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ
Джерела фінансування
Додаткова інформаціяМатеріали моніторингу лягли в основу написання дисертаційної роботи «Порівняльний аналіз каріотипів представників родин Amarillidaceae та Liliaceae флори Закарпаття»