Номер49
ПІБПилюга Виктор Иванович
Адреса65098, г. Одесса, ул. Днестровская, 23
Телефон(048) 721-11-42, 8-097-35-19-224
Електронна поштаzooodessa@rambler.ru
Назва програмиПоширення і чисельність гніздових, мігруючих та зимуючих хижих птахів та сов Південно-Східної частини України. Журавлі в Північно-Західному Причорномор`ї. Сезонне розташування і чисельність птахів Куяльницького і Тузловського лиманів.
Рівень програмирегіональний
Регіон дослідженьОдесская и Николаевская области
Коли програма започаткована1. 1971 г. 2. 1977 г. 3. 1998 г.
Які методи застосовуються для моніторингуабсолютний облік гніздових пар на моніторингових територіях - стаціонарах і постійних маршрутах; абсолютний облік зимуючих птахів на стаціонарах і ночівлях; облік на ключових точках мігруючих птахів; абсолюний облік зимуючих птахів на ВБУ
Як часто проводяться обліки1.щорічно 1 раз в три роки. 1 раз в 5-8 років
Об’єкт(и) моніторингу Хижі птахи. Сови.Журавлі. Водоплавні та навколоводні види
Веб-сайт1. Кошелев Л.И., Пересадько Л.В., Пилюга В.И. Миграции серого журавля в северо-западном Причерноморье.// Сообщество Прибалт. Комиссии по изучению миграции птиц – Тарту: изд-во АН ЭССР, 1987- № 19-с.65-71. 2. Пилюга В.И. Новые данные о гнездовании исчезающих видов хищных птиц в Одесской области и на сопредельных территориях.// Редкие птицы Причорноморья. – Киев: Вища школа:, 1991.-С. 139-164. 3. Пилюга В.И. Современное состояние и тенденции изменения численности гнездящихся хищных птиц юго-запада Украины.// Проблемы изучения фауны юга Украины. Сб. научных статей. – Мелитополь: Бранта-Одесса; Астро-Принт 1999. – С. 96-111. 4. Пилюга В.. Система озер Шаганы-Алибей-Бурнас. // Численность и размещение гнездящихся околоводных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского побережья Украины.-Мелитополь-Киев; Бранта, 2000.-С.52-65. 5. Пилюга В.И., Гержик И.П., Стойловский В.П. Результаты учетов птиц на озерах Кагул, Картал, Кугурлуй, Ялпуг, Катлабух и Китай.// Бюлетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2004 г. Азово-Черноморское побережье Украины-2005 г. – вып. 2.-С.9,15. 6. Пилюга В.И. Некоторые аспекты сезонних миграций хищных птиц в северо-западном Причерноморье.// птицы Азово-Черноморского региона на рубеже тысячелетий.-Одесса: Астро-Принт, 2000.-С.27-29. 7. Пилюга В.И., Гержик И.П. Современная ситуація с журавлями в юго-западных областях Украины.-2007.(в печати)
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програми
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасників
Джерела фінансуванняпрограми виконувались за бютжетні кошти Одеського зоопарку, Мінприроди, Українського товариства охорони птахів, підтримка міжнародних фондів. Наразі програми виконуюються на власні кошти експерта.
Додаткова інформаціяВ 1989-1994 рр. виконувалась програма "Рідіксні зникаючі хижі птахи України: моніторинг - розведення - реінтродукція", що була розроблена спеціалістами Одеського зоопарку (Пілюга В.І.,Тілле А.А.) та одобрена Національним комітетом з Червоноїкниги України і затверджена як державна Мінприроди України. Виконання здійснювалось за рахунок Одеського зоопарку і чатково Мінприроди України. З 1995 року розділ програми "Моніторинг хижих птахів і сов" не фінансується.