Номер50
ПІБЯницький Тарас Петрович
Адреса79008, м. Львів, вул. Театральна, 18
Телефон(0322) 72-89-17
Електронна поштаtaras@museum.lviv.net
Назва програмиМоніторинг видового різноманіття ентомокомплексів природоохоронних територій Західного регіону України
Рівень програмирегіональний
Регіон дослідженьЗахідний регіон України
Коли програма започаткована1993
Які методи застосовуються для моніторингуАбсолютний облік відловлених особин, ретроспективний аналіз
Як часто проводяться облікиЩорічно протягом весняно-літнього сезону
Об’єкт(и) моніторингу Жуки-златки (Insecta, Coleoptera, Buprestidae), жуки-туруни (Insecta, Coleoptera, Carabidae), джмелі (Insecta, Hymenoptera, Apidae, Bombus), одноденки (Insecta, Ephemeroptera), метелики-совки (Lepidoptera, Noctuidae)
Веб-сайтЯницький Т. П. До вивчення златок (Coleoptera, Buprestidae) Великодобронського заказника // Західноукраїнський зоологічний огляд. – 1994. – Т. 1. – С. 29-31. 2. Яницький Т. П. Стан вивченості і перспективи досліджень златок (Coleoptera, Buprestidae фауни Західного Поділля і заповідника "Медобори" // Проблеми становлення і функціонування новостворених заповідників. Матеріали науково-практичної конференції (12-15 червня 1995 р.). – Гримайлів. – 1995. – С. 96. 3. Яницкий Т. П. Распространение и зоогеографический анализ жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae) в Западной Украине // Вестник зоологии. – 1996. – Т. 30, №1-2. – С. 23-27. 4. Яницький Т. П. Златки (Coleoptera, Buprestidae) // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. – К.: Інтерекоцентр, 1997. – С. 257-258, 672-673. 5. Yanytsky T. P. Buprestidae (Coleoptera) of Roztocze // Fragmenta Faunistica. – 1998. – Т. 41, cz. 4. – S. 29-32. 6. Janickij T. Bogatkowate (Coleoptera, Buprestidae) Beskidow Ukrainskich // Roczniki Bieszczadzkie. – 1999. – T. 8. – S. 213-234. 7. Яницький Т. П. Златки (Coleoptera, Buprestidae) Горган та Чорногори та стан вивченості бупрестідофауни КНПП // Національні природні парки: проблеми становлення і розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Карпатського національного природного парку (14 – 17 вересня 2000 року). – Яремче. – 2000. – С. 386-389. 8. Яницький Т. П. Жуки-златки (Coleoptera, Buprestidae) природно-заповідних територій Поділля: перспективи досліджень // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. Збірник наукових праць. – Гримайлів – Тернопіль: Лілея, 2003. – С. 551 – 556. 9. Різун В.Б. Родина Туруни – Carabidae // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. – Київ, 1997. – С.256-257, 665-672. 10. Різун В.Б. Раритетні види турунів Карпатського заповідника // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. – Київ, 1997. – С.278-279. 11. Rizun W., Pawłowski J. Wstępne badania biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) gór Czywczyńskich (Ukraińskie Karpaty Wschodnie) // Roczniki Bieszczadzkie. – 1997. – 6. – S.185-194. 12. Rizun W.B. Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) Roztocza // Fragmenta Faunistica. – Warszawa. – 1998. – 41, №5. – S.33-47. 13. Філик Р.А., Різун В.Б. Дослідження безхребетних в природному заповіднику “Розточчя” // Науковий вісник: Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття / Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – Вип.9.9. – С.268-273. 14. Різун В.Б., Філик Р.А. Методика і досвід інвентаризації наземної мезофауни природного заповідника “Розточчя” // Природа Розточчя. – Івано-Франкове: ПЗ “Розточчя”, 1999. – Вип.1. – С.163-168. 15. Rizun V. Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) Beskidów Ukraińskich i Połoniny Równej // Roczniki Bieszczadzkie. – 1999. – 8. – S.225-238. 16. Різун В.Б. ндемічні види турунів (Coleoptera, Carabidae) на території Карпатського національного природного парку // Національні природні парки: проблеми становлення і розвитку. – Яремче, 2000. – С.242-247.17. Різун В.Б., Коновалова І.Б., Яницький Т.П. Рідкісні і зникаючі види комах України в ентомологічних колекціях Державного природознавчого музею. – Львів, 2000. – 71 с. 18. Різун В.Б. Жуки-туруни (Coleoptera, Carabidae) природного заповідника "Ґорґани" // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2002. – 17. – С.63-80. 19. Різун В.Б. Туруни Українських Карпат. – Львів, 2003. – 210 с. 20. Ризун В.Б. Жесткокрылые Западного Волыно-Подолья. История изучения карабидофауны региона. Материал и методика исследований карабидофауны. Обзор жужелиц Западного Волыно-Подолья // Экология и фауна почвенных беспозвоночных Западного Волыно-Подолья. – Киев: Наукова думка, 2003. – С.173-232. 21. Різун В.Б. Рідкісні та зникаючі види жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) Закарпаття // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2005. – 21. – С.197-206. 22. Різун В., Капелюх Я. Фауна жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) природного заповідника "Медобори" // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2005. – Випуск 17. – С.136-143. 23. Коновалова І. Перетинчастокрилі родів Bombus Latreille, 1802 і Psithyrus Lepeletier, 1833 (Insecta, Hymenoptera) природного заповідника «Розточчя» // Розточанський збір-2000: Матер. міжнар. конф. (с. Старичі 17-18 лист. 2000 р.) – Львів: 2001. – Кн. 2. – С. 132-135. 24. Коновалова І. Б. Фауна джмелів (Hymenoptera, Apoidea, Bombinae) Українських Карпат і Закарпаття та проблеми її збереження // Гори і люди (у контексті сталого розвитку). Матеріали міжнародної конференції, присвяченої Міжнародному року гір (м. Рахів, 14-18 жовтня 2002 р.) – Рахів, 2002. – Т. 2 – С.327-331. 25. Коновалова І. Б. Результати дослідження фауни джмелів (Hymenoptera, Apidae, Bombinae) західного регіону України // Наук. зап. Держ. природознав. музею. – Львів, 2002. – 17 – С. 81-87. 26. Коновалова І. Б. Сучасний стан вивченості фауни джмелів (Apidae, Bombinae) природного заповідника “Медобори” // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юи Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття: Зб. наук. праць. – Гримайлів, 2003. – С. 465-468. 27. Коновалова І. Б. Рідкісні та зникаючі види джмелів (Apidae: Bombini) у західному регіоні України // Рідкісні та зникаючі види комах і концепції Червоної книги України. Збірник наукових праць. – Київ, 2005. – С.56-59. 28. Коновалова І. Б. Джмелі (Apidae, Bombini) Чорногірського масиву Українських Карпат // Біорізноманіття Українських Карпат. Матеріали наукової конференції, присвяченої 50-річчю Карпатського високогірного біологічного стаціонару ЛНУ ім. І. Франка (Львів, 30 липня – 3 серпня 2005 р.). – Львів: ЗУКЦ, 2005. – С. 61-65.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програмиЯницький Тарас Петрович, 79008, м. Львів, вул. Театральна, 18 (0322) 72-89-17, taras@museum.lviv.net
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасниківПрацівники Державного природознавчого музею НАН України (Львів): н. с., к. б. н. Яницький Тарас Петрович, пр. н. с., к. б. н. Різун Володимир Богданович, с. н. с., к. б. н. Годунько Роман Йосифович, м. н. с. Коновалова Ірина Борисівна, аспірант Геряк Юрій Миколайович
Джерела фінансуванняБюджетні кошти установ
Додаткова інформація