Номер60
ПІБФедонюк Ольга Вікторівна
Адреса81134, Львівська область, Пустомитівський р-н., в/м Липники 4/53
Телефон(032) 227-70-79
Електронна поштаolga_fedonyuk@mail.ru, olga-fedonyuk@rambler.ru
Назва програмиВивчення стану біорізноманіття та стану популяцій земноводних і плазунів у лісах Львівської області.
Рівень програмимісцевий
Регіон досліджень Територія Львівської області. Усі природні зони.
Коли програма започаткована2003
Які методи застосовуються для моніторингуМаршрутні обліки, відлов та обліки у водоймах і наземних сховищах, обліки за голосовою активністю.
Як часто проводяться обліки2-7 разів у рік на постійних 1-кілометрових маршрутах.
Об’єкт(и) моніторингу Усі види земноводних та плазунів, які поширені в регіоні.
Веб-сайт1. Федонюк О. В. Земноводні і плазуни Національного природного парку „Сколівські Бескиди” // Наукові основи ведення сталого лісового господарства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження П.С. Пастернака. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 259-260. 2. Федонюк О. В. Особливості охорони популяцій земноводних і плазунів на заповідних територіях гірської частини Львівської області // Наукові дослідження на об’єктах природно-заповідного фонду Карпат та стан збереження природних екосистем в контексті сталого розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Карпатського національного природного парку (м. Яремче, 20 жовтня 2005 року). – Яремче, 2005. – С. 211-212. 3. Федонюк О. В. Нові дані про поширення карпатського (Triturus montadoni) та гірського (T. alpestris) тритонів у лісах Львівської області // Екологічні дослідження у промислових регіонах України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 130-131. 4. Федонюк О. В. Батрахо-герпетофауна Національних природних парків Львівщини // Молодь та поступ біології: Збірник тез Другої міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 21-24 березня 2006 року). – Львів, 2006. – 263-264. 5. Федонюк О. В. Особливості розподілу земноводних у лісах різних типів // Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю витоків кафедри лісівництва НЛТУ України. – Львів: НЛТУ України, 2006. – С. 124-126. 6. Федонюк О. В. Плазуни Львівщини: видове багатство, поширення, охорона // Біологія: від молекули до біосфери: збірник матеріалів Першої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (21-23 листопада 2006 року, м. Харків, Україна). – Харків, 2006. – С. 82
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програмиФедонюк Ольга Вікторівна, 81134, Львівська область, Пустомитівський р-н., в/м Липники 4/53, (032) 227-70-79, т. моб. 8 097 57 07 607, olga_fedonyuk@mail.ru, olga-fedonyuk@rambler.ru
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасників
Джерела фінансуванняаспірантська стипендія!!!
Додаткова інформація