Номер65
ПІБВолощук Микола Іванович
Адреса90600, Закарпатська обл., м. Рахів, Красне Плесо, 77
Телефонтел. (00380) 3132 2-21-93, тел./факс:(00380) 3132 2-26-59
Електронна поштаcbr@rakhiv.ukrtel.net
Назва програмиРідкісні сланкі кущики високогір’я Українських Карпат (Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschyi, Salix herbacea L., Salix retuza L., Dryas octopetala L., Loiseleurea procumbens Desv.).
Рівень програмирегіональний
Регіон дослідженьЗакарпатська та Івано-Франківська області, високогір’я Українських Карпат
Коли програма започаткована2003
Які методи застосовуються для моніторингуДля здійснення моніторингових досліджень закладено пробні площі (ПП) у високогірній частині на трьох масивах Українських Карпат: Чорногора (г. Говерла), Мармарош (г.Поп Іван); Свидовець (г.Близниця). ПП знаходяться в зоні строгої заповідності і в зонах з помірним антропогенним впливом (випасання овець і ВРХ та рекреація). Спостереження велися за такими показниками: Картування біогруп для встановлення динаміки чисельності куртин піддослідних видів; Для визначення щільності популяцій застосовано статистичний метод розрахунку (Злобін, 1989); Вивчення динаміки річних приростів вивчали згідно методичних вказівок Коліщука (1971); Насінну продуктивність досліджували за методикою Корчагіна (1960) з доповненнями Вайнагія (1973); Для вивчення змін у віковій структурі популяцій закладено трансекти (1Х1м); Сезонний ритм розвитку на різних висотах вивчали за допомогою профілів (Бейдеман, 1954); Онтогенез та індивідуальний розвиток за методикою Мазуренка, Хохрякова, 1977; Вегетативне розмноження вивчали за методикою Шалита (1960); Лабораторна схожість насіння вивчалася за методикою Работнова (1960) з поправками Вайнагія (1974);
Як часто проводяться облікиДва рази на рік
Об’єкт(и) моніторингу Формація Rhododen­dreta myrtifolii-рододендрона миртолистого – Асоціації: Rhododendretum vacciniosum (myrtilli), Rh. juncoso (trifidi)-cetrariosum (islandicae), Rh. sphagnosum, Rh. calamagrostidosum (villosae), Rh. caricosum (curvulae), Rh. festucosum (pictae), Rh. juncosum (trifidi); Формація Saliceta herbacea-верби трав’яної – Асоціації: Salicetum (herbaseae) polytrichosum (sexangularis), S. festucoso (supini)-sphagnosum; Формація Saliceta retusa-верби туполистої – Асоціації: Salicetum (retusae) caricoso (sempervirentis)-cetrariosum, S. sesleriosum (coerulans); Формація Dryadeta octopetale-дріади восьмипелюсткової – Асоціації: Dryadetum (octopetala)-plantaginoso (atrati)- veronicosum (baumgartenii), D. caricoso (sempervirentis)-festucosum (supini); Формація Loiseleurieta procumbentis-наскельниці лежачої – Асоціації: Loiseleurietum (procumbentis) juncosum (trifidi), L. cetrariosum (islandicae).
Веб-сайт1. Волощук М.І. Раритетні чагарникові угруповання альпійського поясу Карпатського біосферного заповідника //Наук. Вісник УжНУ, серія Біологія, Вип. 15 (2004). с. 48-51. 2. Сухарюк Д.Д., Бедей М.І., Волощук М.І. Рідкісні фітоценози Карпатського біосферного заповідника та заходи щодо їх охорони // Наук. Вісник УжНУ, серія біологія, випуск 19 (2006), с.85-90. 3. Волощук М.І. Поширення та ценотична структура формації рододендрону східнокарпатського на території Карпатського біосферного заповідника. // Зб. Матеріали міжнародної наукової конференції "Гори і люди" м. Рахів, 14-18 жовтня 2002 р. с. 236-241. 4. Волощук М.І., Сухарюк Д.Д. Репродуктивна біологія Rhododendron myrtifolium Scott. et Kotschy в Українських Карпатах. //Материалы IV Международной конференции молодых ученых, посвященная П.С. Погребняку. Москва. „Из-во МГУЛ” 2004, с. 141-143.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програми
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасників
Джерела фінансуваннябюджетні кошти установи ПЗФ
Додаткова інформаціяПо даній темі виконується дисертаційна робота. Науковий керівник – д.б.н., проф. Комендар В.І.