Номер71
ПІБКоломійчук Віталій Петрович
Адреса75500, Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Петровського, 54
Телефон8(05534) 3-52-20, 3-65-90 (факс)
Електронна поштаnacpark@mail.ru
Назва програмиБагатоцільовий моніторинг та оптимізація чисельності стану об’єктів мисливської фауни і покращення стану рослинних угруповань природних комплексів коси Бірючий острів (Азово-Сиваський НПП)
Рівень програмимісцевий
Регіон дослідженьГенічеський р-н Херсонської обл.
Коли програма започаткована2005
Які методи застосовуються для моніторингуСтандартні у мисливствознавстві, зоології та геоботаніці
Як часто проводяться обліки6 разів на рік
Об’єкт(и) моніторингу Популяції Cevus elaphus L., Cervus dama L., Ovis musimon Pallas, Equus hemionus Pallas, Phasianus colchicus Рослинні угруповання: Caricetum colchicae, Festucetum beckeri, Stipetum borysthenicae, Medicagetum kotovii, Elytrigietum elongatae, Juncetum maritimae, Artemisietum santonicae, Phragmitetum australis.
Веб-сайтДомнич В.И., Вовченко В.Е., Евсеева Т.А. Влияние асканийского степного оленя и европейской лани на фитоценозы островных экосистем Северного Приазовья // Мат-лы муждунар. конфер. “Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья”. – Тирасполь, 2001. – С. 93-94. Домнич В.И., Евсеева Т.А. К вопросу о влиянии диких копытных на растительные биоценозы Украины // Вісник ЗДУ. – 1999. - №1. – С. 179-184. Домнич В.И. Сравнительная оценка кормовой обеспеченности муфлона европейского на косе Би­рючий остров и в зоологическом парке “Таврия” // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Біологія, екологія. – Т. 1, вип. 11. – 2003. – С. 160-163. Домніч В.І. Залежність статевої структури популяції муфлона Ovis musimon Pall. Від екологічних чинників в степовій Україні // Вісті біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2006. – Т.8. – С. 143-149. Коломийчук В.П., Олешко С.Ю., Бабай О.А. Современное состояние древесно-кустарниковых насаждений косы Бирючий остров (Азово-Сивашский НПП) // “Теорія і практика сучасного природознавства”. – Збірник наукових праць. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2005. – С. 80-84.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програмиДомніч Валерій Іванович, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, Запорізький національний університет, каф. мисливствознавства і іхтіології, 8 (0612) 64-42-13, domvidbio@rambler.ru
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасниківДомніч Валерій Іванович, Коломійчук Віталій Петрович
Джерела фінансуваннявідсутні
Додаткова інформація