Номер73
ПІБУкраїнське товариство охорони птахів співпрацює з цілим рядом експертів-орнітологів, екологів, зоологів, спеціалістів із ГІС тощо
АдресаУкраїнське товариство охорони птахів (ТОП) А/с 33, Київ 01103, Україна
Телефон(044) 284-71-31, 284-90-63
Електронна пошта
Назва програмиМоніторинг ІВА територій*, що виконується в рамках IBA Програми в Україні.
Рівень програмиміжнародний, національний
Регіон дослідженьІВА Програма в Україні є складовою ІВА Програми BirdLife International, що впроваджується на національному рівні всіма партнерами BirdLife International згідно з відповідними міжнародними критеріями. Моніторинг охоплює всі ІВА території, розташовані в Україні (нині в Україні виділено 172 ІВА території), а також потенційні ІВА території.
Коли програма започаткованаВ Україні Програму започатковано 1994 року.
Які методи застосовуються для моніторингуПоєднання різноманітних методів, включаючи маршрутні обліки, абсолютні обліки тощо.
Як часто проводяться облікиЗалежить від території. Для пріоритетних територій моніторинг (принаймні в найпростішій формі) проводиться за можливістю щорічно у ті сезони, які є важливими для рідкісних видів, для яких виділено територію.
Об’єкт(и) моніторингу ІВА території в цілому. Зокрема, в рамках ІВА моніторингу ведуть спостереження та оцінювання індикаторів у межах категорії таких чинників: Вплив (загроза), Стан (умови) й Відгук (заходи). Індикатори впливу дозволяють виявити і відстежити головні загрози для ключових популяцій птахів на ІВА територіях. Наприклад, ступінь сільськогосподарського втручання, надмірне використання, забруднення тощо. Індикатори стану стосуються умов, що існують на території і мають значення для ключових популяцій птахів. Індикаторами стану є чисельність популяцій птахів, площа та якість біотопів, яких потребують ключові види птахів. Індикатори відгуку дозволяють виявити і відстежити вплив природоохоронної діяльності, наприклад, зміни в природоохоронному статусі, впровадження природоохоронних проектів і створення груп підтримки території тощо.
Веб-сайт1. Heath, M. F. and Evans, M. I. , eds. (2000) Important Bird Areas in Europe: Priority Sites for Conservation. 2: Southern Europe. Cambridge, UK: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 8). 2. BirdLife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No. 12). 3. Микитюк О. ІВА території України: території, важливі для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів. — К.: СофтАРТ, 1999. — 324 с., іл. 4. Національна доповідь про стан ІВА територій України. — К.: 2002. — 48 с., іл. (це видання є періодичним). 5. ІВА бюлетень — щорічне періодичне видання, містить відомості про окремі ІВА території. 6. Загрози для птахів та ІВА територій. За редакцією О. Осадчої — К.: 2005. — 44 с.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програми
Контактні дані міжнародного координатора програмиНа міжнародному рівні за координування Програми відповідає Секретаріат BirdLife International http://www.birdlife.org, birdlife@birdlife.org
Склад учасниківВ Україні моніторинг виконується силами добровольців, що формують мережу ІВА координаторів і спостерігачів. До складу мережі ІВА координаторів і спостерігачів входять різні за фахом і покликанням люди, що є як професійними орнітологами, так і орнітологами-аматорами, спостерігачами за птахами, котрі небайдужі до питань охорони природи й занепокоєні станом ІВА територій, оскільки вони там мешкають або здійснюють певну діяльність (наприклад, дослідження). Нині мережа об’єднує близько 170 осіб з усіх куточків України.
Джерела фінансування
Додаткова інформаціяГоловна мета збору даних ІВА моніторингу — це їх подальше використання для планування або вдосконалення управління ІВА територією. Окрім ІВА моніторингу, ТОП також здійснює щорічні моніторинги чисельності кількох глобально вразливих видів птахів в Україні, зокрема очеретянки прудкої, казарки червоноволої (одночасно проходять обліки інших видів гусеподібних, а саме: гуски сірої, гуски білолобої та гуски малої). Починаючи з 2006 року ТОП впроваджує проект зі збереження ключових місць зимівлі орлана-білохвоста в Україні, в рамках якого запроваджено моніторинг чисельності виду в місцях зимівлі. У 2005-2006 роках було проведено обліки чисельності балабана на півдні України, а в 2005 році — підорлика малого в українській частині Карпат. Узагальнені дані ІВА моніторингу розміщені також на веб-сторінці BirdLife International у рубриці “Data Zone”, де можна знайти відомості про види, території та приклади управління ІВА територіями в світі. Окрім того, нині зусиллями BirdLife International розроблено Всесвітню базу даних про птахів (World Bird Database — WBDB), яка почне діяти вже незабаром і базуватиметься на даних ІВА моніторингу. Координатор програми моніторингу ІВА територій в Україні регулярно бере участь у міжнародних тренінгах із питань ІВА моніторингу. В свою чергу ІВА координатори і спостерігачі теж мають змогу регулярно відвідувати тематичні тренінги і семінарах в Україні. Крім того, на допомогу ІВА координаторам і спостерігачам видано вже два посібники, зокрема: “Посібник для ІВА спостерігача Українського товариства охорони птахів. За редакцією Микитюка О., Дудкіна О. — К.: 2000. — 50 с.” і “Посібник з охорони та управління ІВА територіями. Київ, 2006. — 130 с.”