Інтерактивний довідник фахівців, що працюють в галузі охорони та вивчення біорізноманіття

ПІБ Місце роботи, посада Науковий ступінь Спеціалізація Деталі
1 Алеєв Модест Юрійович Інститут південних морів АН України, відділ фітобентосу та культивування водорослей Гідробіологія, зоологія, ботаніка   Деталі
3 Александров Борис Георгійович Одеський філіал Iнституту біології південних морів ім. О.О.Ковалевського, Директор Деталі
6 Алексенко Тетяна Леонідівна Гідробіологічна станція Ін-та гідробіології АН України, відділ екології водойм північно-західного Причорномор’я кандидат біологічних наук Гідробіологія, зоологія   Деталі
7 Андріанова Тетяна Володимирівна Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України кандидат біологічних наук Мікологія Деталі
9 Андрієнко-Малюк Тетяна Леонідівна Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного НАН України (ІБ) Доктор наук геоботаніка, охорона природи, екологія Деталі
10 Аніщенко Ірина Миколаївна Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного НАН України (ІБ) Математичні методи, ботаніка Деталі
11 Антонець Надія Вікторівна Дніпровсько-Орільський заповідник, Старший науковий співробітник Кандидат наук Екологія, заповідна справа, ссавці Деталі
12 Антосяк Василь Михайлович Карпатський біосферний заповідник, науковий співробітник Ботаніка, систематика, заповідник, колекції Деталі
13 Аппак Борис Авраамович Кримський природний зап-к мисливська теріофауна Деталі
14 Арсан Орест Михайлович Ін-т гідробіології НАНУ Доктор наук Вивчення закономірностей формування сучасного екологічного-токсикологічного стану екосистем водойм урбанізованих територій та розробка прогнозу його можливих змін Деталі
15 Атамась Наталя Сергіївна Інститут зоології НАНУ дрібні ссавці Деталі
16 Багнюк Валентин Миронович Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного НАН України (ІБ) Кандидат біологічних наук Мікробіологія, мікологія, альгологія Деталі
17 Башта Андрій-Тарас Вікторович Інститут Екології Карпат НАНУ кандидат біологічних наук кажани Деталі
18 Безусько Людмила Герасимівна Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України Кандидат наук, Доцент палеоботаніка, палінологія Деталі
19 Безусько Алла Герасимівна Національний університет "Києво-Могилянська академія" Кандидат наук, Доцент Біологія Деталі
20 Бескаравайний Михайло Михайлович Карадазький зап-к кандидат біологічних наук кажани гірського Криму Деталі
21 Біркун Олексій Олексійович науково-виробниче підприємство "Лабораторія Брема", керівник, головний експерт з питань охорони морських ссавців кандидат біологічних наук Ссавці Чорного і Азовського морів Деталі
22 Блюм Олег Борисович Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка кандидат біологічних наук Хемосистематика, флористика, охорона лишайників   Деталі
23 Богун Сергій Управління екології та природних ресурсів у Запорізькій обл, Заступник начальника Заповідання / біорізноманіття Запоріжжя Деталі
24 Болтачов Олександр Романович заместитель директора ИнБЮМ НАН Украины кандидат біологічних наук популяционные исследования, биоразнообразие. Деталі
25 Борисова Олена Володимирівна Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного НАН України (ІБ) Колекція культур водоростей, експериментальна альгологія Деталі
26 Боровик Євген Миколайович зав. Відділенням "Стрілецький степ" Луганського природного з-ка НАНУ макротеріофауна степу Деталі
27 Бровдій Василь Михайлович Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова Доктор наук, Професор зоологія, охорона природи, екологія, еволюція Деталі
28 Бровко Анастасія Юрієвна Lacerta agilis в широком смысле Деталі
29 Булахов Валентин Леонтьєвич Дніпропетровський Національний Університет кандидат біологічних наук екологія, фауністика амфібій і рептилій, роль в екосистемах Деталі
30 Бухало Ася Сергіївна Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного НАН України (ІБ) доктор біологічних наук Мікологія, колекції, створення та підтримка культур Деталі
31 Бухтіярова Людмила Миколаївна Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного НАН України (ІБ) кандидат біологічних наук Флора та систематика діатомових водоростей Деталі
32 Буюн Людмила Іванівна Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка кандидат біологічних наук Деталі
33 Вайнагій Василь Андрійович Карпатський біосферний заповідник Ботаніка, заповідник   Деталі
34 Вакаренко Людмила Павлівна Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного НАН України (ІБ) кандидат біологічних наук геоботаніка, екологія, охорона природи Деталі
35 Варгович Роберт Стефанович Інститут зоології НАНУ печерні кажани України Деталі
36 Вассер Соломон Павлович Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного НАН України (ІБ) Доктор наук ботаніка, мікологія, ліхінологія Деталі
37 Ведмідь Микола Максимович Державний комітет лісового господарства України, заступник голови Деталі
38 Веску Денис Александрович специалист ихтиолог, Институт зоологии Академии Наук Молдовы. популяционные исследования, биоразнообразие, размножения, эмбриология, питание и кормовые ресурсы, семейство Карповые. Деталі
39 Виноградова Оксана Миколаївна Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного НАН України (ІБ) кандидат біологічних наук Альгологія, синьо-зелені водорості   Деталі
40 Вишневський Денис Олександрович ДСНВП Екоцентр МНС України кажани Деталі
41 Вірченко Віталій Михайлович Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного НАН України (ІБ) кандидат біологічних наук Біофлористика, дослідження впливу антропогенних факторів на мохоподібні України та їх охорона   Деталі
43 Влащенко Антон Молодший науковий співробітник НДІ біології Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна кандидат біологічних наук Вивчення сучасного стану фауни та особливостей екології рукокрилих в умовах Центрального Лісостепу. Деталі
44 Волгін Сергій Олексійович Львівський університет доктор біологічних наук Флора Карпат   Деталі
45 Волох Анатолій Михайлович Таврійська агротехнічна академія доктор біологічних наук ссавці взагалі Деталі
46 Гавриленко Віктор Семенович Біосферний заповідник “Асканія Нова”, директор Кандидат наук зоологія, охорона природи, заповідна справа Деталі
47 Гайдаржи Марина Миколаївна Ботанічний сад Київського Університету Кандидат наук Ботаніка, екологія,інтродукція, сукулентні рослини   Деталі
48 Гайова Віра Павлівна Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного НАН України (ІБ) кандидат біологічних наук Ксилотрофні аскоміцети, їх систематика, таксономія, географічне поширення та екологія. Створення електронних баз даних поширення живих організмів при вивченні біорізноманітності   Деталі
49 Гассо Віктор Якович Дніпропетровський національний Унверситет кандидат біологічних наук, доцент екологія, екотоксикологія амфібій і рептилій, антропогенний вплив, біоіндикація та біомоніторинг Деталі
50 Гірагосов Віталій Євгенович відділ іхтіології ІнБЮМ НАН України кандидат біологічних наук популяційні дослідження, розмноження, аквакультура, рибне господарство, вік і ріст риб, мікроструктура отолітів Деталі
51 Годлевська Олена Віталіївна Інститут зоології НАНУ кандидат біологічних наук кажани Деталі
52 Годлевська Олена Віталіївна Інститут зоології Національної академії наук України кандидат біологічних наук Деталі
53 Гольдін Павло Євгенович Таврійський національний університет, біологічний факультет, кафедра зоології кандидат біологічних наук ссавці морські Деталі
54 Гольдін Павло Євгенович аспірант кафедри зоології Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського морфологія й біологія зубатих китів Деталі
55 Гречишкіна Юлія Володимирівна Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного НАН України (ІБ) Ботаніка, біологія, екологія Деталі
56 Григора Іван Михайлович Національний аграрний університет (НАУ) Доктор наук, Професор Структура агрофітоценозів та еколого-ценотичні зв"язки Деталі
57 Гродзинский Михайло Дмитрович Київський національний університет ім. Т. Шевченка Доктор наук, Професор Ландшафтне різноманіття України Деталі
58 Гусляков М.Є. Одеський національний університет ім. О. Мечникова, кафедра гідробіології   доктор біологічних наук Деталі
59 Гхазалі Марія Інститут зоології Національної академії наук України Деталі
60 Дарієнко Тетяна Михайлівна Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України кандидат біологічних наук Деталі
61 Демченко Віктор Олексійович завідувач лабораторією іхтіології та загальної гідробіології НДІ Біорізноманіття наземних та водних екосистем України. М.Мелітополь кандидат біологічних наук популяційні дослідження, біорізноманіття Деталі
62 Демченко Едуард Миколайович кандидат біологічних наук Грунтові водорості Українського Полісся та лісостепу України   Деталі
63 Денщик Валерій Анатолієвич Південний науково-дослідний інститут рибного господарства Доктор наук Біорізноманіття, аквакультури, рибальство Чорного моря; Біорізноманіття Луганщини Деталі
64 Дербак Іван Степанович Національний природний парк “Синевір” Деталі
65 Дзеверін Ігор Ігоревич науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (відділ еволюційно-генетичних основ систематики). кандидат біологічних наук мінливість краніометричних ознак, порівняльна морфологія та еволюція нічниць і споріднених груп гладконосих летючих мишей; статистичні методи в дослідженні рукокрилих Деталі
66 Дзеверін Ігор Ігоревич науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (відділ еволюційно-генетичних основ систематики). кандидат біологічних наук еволюція кажанів, мінливість краніометричних ознак, порівняльна морфологія Деталі
67 Дикий Ігор Асистент Кафедри зоології Львівського національного університету ім. Івана Франка Екологія хижих ссавців, біологія борсука, фауна хребетних заходу України. Деталі
68 Дикий Ігор Васильович Зоологічний музей Львівського національного університету кандидат біологічних наук хижі ссавці Деталі
69 Дідух Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України Доктор наук геоботаніка, охорона природи, екологія рослин Деталі
70 Довганич Ярослав Омелянович Карпатський природний зап-к копитні та крупні хижі Карпат Деталі
71 Доценко Ірина Борисіна Национальный Научно-природоведческий музей Национальной академии наук Украины, Зоомузей, н.с. кандидат біологічних наук Систематика, филогения, экология колюбридных змей (в частности р. Eirenis) Деталі
72 Драпайло Наталя Миколаївна Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України кандидат біологічних наук ботаніка, систематика рослин Деталі
73 Дубас Владислав Микитович Науково-популярний журнал “Рідна Природа”, Директор редакції журналу Деталі
74 Дубина Дмитро Васильович Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України доктор біологічних наук Синтаксономія, динаміка та созологія Деталі
75 Дудка Ірина Олександрівна Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України доктор біологічних наук Вивчення та охорона видового різноманіття базидіальних   Деталі
76 Дулицький Альфред завідуючий Лабораторією моніторингу осередкових екосистем Кримської протичумної станції Міністерства охорони здоров'я України. кандидат біологічних наук ссавці Криму, проблеми охорони, мисливські ресурси, поширення знань про навколишнє середовище. Деталі
77 Дулицький Альфред Ізрайлович завідуючий Лабораторією моніторингу осередкових екосистем Кримської протичумної станції Міністерства охорони здоров'я України. кандидат біологічних наук дрібні ссавці, ссавці взагалі Деталі
78 Євстаф'єв Ігор Леонідович Кримська протичумна станція кандидат біологічних наук медична теріологія Деталі
79 Ємельянов Ігор Георгієвич Інститут зоології НАНУ доктор біологічних наук екологія ссавців, охорона угруповань Деталі
80 Єрмоленко Іван Маркович Відділення загальної біології АН України кандидат біологічних наук Деталі
81 Жила Сергій Миколайович Директор Поліського природного заповідника кандидат біологічних наук Екологія мисливських тварин, фауна хребетних Полісся. Деталі
83 Жиляєв Геннадій Григорович Ін-т екології Карпат НАН України кандидат біологічних наук Геоботаніка, екологія Деталі
84 Забитівський Юрій Михайлович н.с. кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка. популяційні дослідження, біорізноманіття, живлення та кормові ресурси. Деталі
85 Загороднюк Ігор Володимирович Луганський університет кандидат біологічних наук кажани, ссавці взагалі Деталі
86 Загороднюк Ігор Володимирович старший науковий співробітник, Відділ популяційної екології та біогеографії, Інститут зоології НАН України. кандидат біологічних наук Фауна хребетних Східної Європи. Біогеографія та еволюція видів-двійників. Екологія та охорона ссавців. Інвазійна фауна Деталі
87 Заіменко Наталя Василівна Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка Кандидат наук Колекції тропічних та субтропічних рослин   Деталі
88 Зайцев Ювеналій Петрович Одеський філіал Iнституту біології південних морів доктор біологічних наук, Академік НАНУ Біорізноманіття Чорного моря   Деталі
89 Зайцева Ганна Інститут Екології Карпат, аспірант дрібні ссавці, дендрофіли Деталі
90 Заморов Веніамін Веніамінович біологічний факультет Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова популяційні дослідження, біорізноманіття, живлення і кормові ресурси Деталі
91 Зеленко Сергій Дмитрович Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України кандидат біологічних наук Біологічне різноманіття лишайників Шатського природного національного парку.Систематика, екологія.   Деталі
92 Зиков Олекснандр Євгенович науковий співробітник Українського центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України кандидат біологічних наук медична теріологія Деталі
93 Зиман Світлана Миколаївна Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України доктор біологічних наук систематика і флористика вищих рослин Деталі
94 Зіненко Олександр Іванович Музей природи Харківського національного університету герпетофауна лівобережного Лісостепу України Деталі
95 Зоря Олександр Васильович Харківська обласна СЕС кандидат біологічних наук медична теріологія Деталі
96 Іванега Іван Юрійович Ужанський національний природний парк, Заступник Директора Біорізноманіття Закарпаття   Деталі
97 Івченко Ігор Сергійович Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова кандидат біологічних наук Дендрологія, систематика   Деталі
98 Ільїнська Антоніна Пилипівна Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України кандидат біологічних наук Систематика, анатомія, екологія, еволюція, філогенія Деталі
99 Кармишев Юрій Володимирович Мелитопольский Государственный Педагогический Университет, ассистент рептилии юга Украины Деталі
100 Кашиваров Григорій Петрович Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка кандидат біологічних наук Ботаніка, систематика, порівняльне вивчення ДНК лишайників   Деталі
101 Кириченко Вадим Євгенович ВОНХ обласна СЕС медична теріологія Деталі
102 Киселюк Олександр Іванович Карпатський національний парк, науковий співробітник кандидат біологічних наук дрібні ссавці Карпат та Прикарпаття Деталі
103 Кисляк ВасильМихайлович Природний заповідник “Горгани” Деталі
104 Кліменко Світлана Валентинівна Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка Доктор наук Ботаніка, селекція, інтродукція Rosaceae, Cornaceae   Деталі
105 Коваленко Ольга Василівна Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України кандидат біологічних наук Систематика, флора, біогеографія, синьо-зелені водорості   Деталі
106 Козак Ігор Іванович Ін-т екології Карпат НАНУ Кандидат наук Ботаніка, геоботаніка, екологія   Деталі
107 Козицька Валентина Миколаївна Ін-т гідробіології НАНУ кандидат біологічних наук Синьо-зелені та зелені водорості річок та водосховищ України Деталі
108 Колєсніков Михайло Луганський університет хижі ссавці Деталі
109 Комендар Василь Іванович Ужгородський університет Доктор наук Рослинність Карпат, раціональне використання, охорона природи Деталі
110 Кондратюк Сергій Якович Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України Доктор наук Флористика та систематика лишайників   Деталі
111 Кондратьєва Надія Василівна Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України, Зав. відділом геоботаніки доктор біологічних наук Флора та екологія синьо-зелених водоростей України   Деталі
112 Копач Василь Олексійович Національний природний парк “Ужанський” Деталі
113 Корженевський В.В. Державний Нікітський Ботанічний Сад УААН кандидат біологічних наук Деталі
114 Коржнев Михайло Миколайович КНУ ім. Т. Шевченка Доктор наук, Професор Деталі
115 Корнієнко Світлана Деталі
116 Корчинський Олександр Васильович доцент кафедри зоології хребетних Ужгородського університету кандидат біологічних наук мишовидні гризуни Карпат Деталі
117 Коршунов Олексій Владиславович Науков-дослідний інститут біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна екологія амфібій Деталі
118 Костіков Ігор Юрієвич КНУ ім. Т. Шевченка Флористика систематика та фітоценологія грунтових водоростей Деталі
119 Костікова Ін-т гідробіології НАНУ Кандидат біологічних наук Водорості планктону та перифітону Дніпра, Дунаю, Дністра та водосховищ   Деталі
120 Котенко Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Кандидат біологічних наук екологія та поширення амфібій, охорона амфібій Деталі
121 Кохно микола Арсенійович Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка Доктор наук Ботаніка, селекція, створення бази даних по формам інтродукованих дерев та чагарників України   Деталі
122 Коцержинська Інна Михайлівна Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України екологія та поширення амфібій, охорона амфібій Деталі
123 Крахмальний Олекса Федорович Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України Видове різноманіття дінофітових водоростей континентальних та морських водойм України   Деталі
124 Крижановський Валентин Іванович завідуючий відділом, Інститут зоології НАНУ доктор біологічних наук Екологія мисливських тварин, фауна хребетних Деталі
125 Крицька Любов Іванівна Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України Кандидат наук Систематика (Lamiaceae, Rubiaceae, Asteraceae: Achillea L., Fabaceae: Astragalus L., Lotus L., etc.), флористика, фітогеографыя, флористика, фітосоціологія, гербарна справа   Деталі
126 Кузнєцов Володимир Луганська обласна СЕС медична теріологія Деталі
127 Кукушкін Олег Віталієвич Науков-виробниче підприємство "Біо-Фарм", Тавричний національний університет морфологія, поширення та білогія рідкісних видів герпетофауни Криму Деталі
128 Куцоконь Юлія Костянтинівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Біологічний факультет, кафедра зоології, аспірант кандидат біологічних наук біорізноманіття. Деталі
129 Лашкова Олена Іванівна Інститут зоології НАНУ кандидат біологічних наук мишовидні гризуни Деталі
130 Легейда Іван Серафимович Інститут зоології НАНУ хижі та копитні Деталі
131 Лєбєдєва Наталя Іванівна Запорізький національний університет, біологічний факультет кандидат біологічних наук хижі ссавці Деталі
132 Лисецький Ігор Леонідович м.н.с. Інститут рибного господарства УААН, м. Київ. популяційні дослідження (генетична структура популяцій), систематика. Деталі
133 Лобков Володимир Олексійович завідувач зоологічним музееєм Одеського державного університету кандидат біологічних наук гризуни, зокрема ховрахи Деталі
134 Малишева Наталя Рафаїловна Доктор юридичних наук, Професор Екологічне право, Екологічна політика Деталі
135 Мальцев В`ячеслав Миколайович КНУ ім. Т.Г. Шевченко кандидат біологічних наук іхтіопатологія Деталі
136 Манило Леонід Георгієвич Зоологічний музей Національного науково-природничого музею НАН України, м. Київ. популяційні дослідження, біорізноманіття, іхтіофауністика, екологія, систематика. Деталі
137 Манило Валентина Іванівна Зоологічний музей Національного науково-природничого музею НАН України, м. Київ. кандидат біологічних наук Цитогенетика амфібій та рептилій Деталі
138 Марченковська Олекснадра Олексіївна Зоологічний музей Національного науково-природничого музею НАН України, м. Київ. екотоксикологія амфібій Деталі
139 Масікевич Юрій Григорович Буковинська філія НЕЦУ екологія, ботаніка, біополітика Деталі
140 Маслов І.Ю. Державний Нікітський Ботанічний Сад УААН кандидат біологічних наук Деталі
141 Масюк Надія Прохорівна Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України Доктор наук ботаніка, альгологія Деталі
142 Межжерін Сергій Вітальович Інститут зоології НАНУ доктор біологічних наук ссавці взагалі, генетика Деталі
143 Мельник Віктор Іванович Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка Доктор наук Флора України, охорона рідкісних видів Деталі
144 Мерзлікін Ігор Романович Сумський педагогічний університет кандидат біологічних наук ссавці Сумської області Деталі
145 Михайлюк Тетяна Іваніна Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України кандидат біологічних наук Прісноводні водорості заповідників України   Деталі
146 Мінарченко Валентина Миколаївна Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України кандидат біологічних наук Рослинні ресурси, економічна ботаніка (лікарські рослини) Деталі
147 Мішта Аліна Вікторівна Інститут зоології НАНУ кандидат біологічних наук дрібні ссавці (систематика, поширення, охорона) Деталі
148 Мовчан Юрій Васильович с. н. с., Зоологічний музей Національного науково-природничого музею НАН України кандидат біологічних наук біорізноманіття, систематика (таксономія і номенклатура), поширення, біологія та охорона міног і риб України Деталі
149 Морозюк Світлана Сергіївна Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Кандидат наук, Професор Ботаніка Деталі
150 Мосякін Сергій Леонідович Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України Доктор наук Cистематика судинних рослин та фітогеографія, інвентаризація таксономічного різноманіття судинних рослин України, регіональна флористика, охорона рослинного світу, біологія адвентивних та інвазійних рослин, проблема неаборигенних організмів та “флористичне забруднення”   Деталі
151 Мусатенко Людмила Іванівна Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України Доктор наук ботаніка, фізіологія рослин, екологія Деталі
152 Наглов Володимир Олександович Харківська обласна СЕС кандидат біологічних наук медична теріологія, екологія Деталі
153 Некрасова Оксана Дмитрівна Інститут зоології НАНУ кандидат біологічних наук Rana esculenta complex Деталі
154 Новицький Роман Олександрович доцент кафедры зоологии и экологии Днепропетровского национального университета кандидат біологічних наук популяционные исследования, биоразнообразие, рекреационное рыболовство. Деталі
155 Новосад Валерій Васильович Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України кандидат біологічних наук Судинні рослини степів Причорномор’я та рівнинного Криму   Деталі
156 Олещенко Адміністрація Президента України Кандидат географічних наук Деталі
157 Олещенко Вячеслав Іванович Кандидат географічних наук Екологічне право Екологічна політика   Деталі
158 Оляницька Лідія Григорівна Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Кандидат наук, Професор Ботаніка, систематика, флористика, екологія рослин Деталі
159 Паламар-Мордвинцева Галина Михайлівна Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України Доктор наук Флора, морфологія та географія водоростей Conjugatophyceae, Charophyta   Деталі
160 Панов Герман Михайлович Інститут зоології НАНУ кандидат біологічних наук хижі та копитні Деталі
161 Паньков Анатолій Валерійович провідний інженер, Зоологічний музей Національного науково-природничого музею НАН України, м. Київ. популяційні дослідження, біорізноманіття, каріологія. Деталі
162 Парпан Василь Іванович Український НДІ гірського лісництва, директор Доктор наук, Професор ботаніка, дендрологія Деталі
163 Паршинцев Андрій Володимирович Кримський природний зап-к ссавці? Деталі
164 Пахоруков Микола Павлович ІнБЮМ НАН України кандидат біологічних наук популяційні дослідження, біорізноманіття, етологія Деталі
165 Пєсков Володимир Миколайович Міжнародний Соломонов університет, Інститутут зоології НАН України кандидат біологічних наук мінливість і систеатика рептилій та амфібій Деталі
166 Петренко Сергій Олександрович РВПС України НАНУ Економіка природокористування та екологічна безпека Деталі
167 Петрушенко Ярослав Володимирович Інститут зоології НАНУ Фауна кажанів України. Спелеобіологія (біоспелеологія). Екологія та охорона підземних порожнин України та їх фауни. Деталі
169 Петрушенко Науковець (інженер), Відділ популяційної екології та біогеографії, Інститут зоології НАН України. Фауна кажанів України. Спелеобіологія (біоспелеологія). Екологія та охорона підземних порожнин України та їх фауни. Деталі
170 Пєсков Володимир Миколайович Інститут зоології НАНУ кандидат біологічних наук орфологічна диференціація, краніометрія Деталі
171 Писанець Євген Максимович Зоологічний музей Національного науково-природничого музею НАН України, м. Київ. доктор біологічнихнаук систематика, фауністика, еволюція Деталі
172 Покиньчереда Василь Федорович Карпатський біосферний зап-к кандидат біологічних наук кажани Деталі
173 Покиньчереда Василь Федорович Карпатський біосферний заповідник, старший науковий співробітник Доктор наук Деталі
174 Полушина Надія Андріївна Львівський університет, біологічний факультет кандидат біологічних наук ссавці Карпат Деталі
175 Попович Сергій Юрійович Національний аграрний університет Доктор наук, Професор геоботаніка, охорона природи, екологія Деталі
176 Придюк Микола Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України кандидат біологічних наук Систематика, флористика, екологія та мікоценологія Agaricales s.l   Деталі
177 Пророчук Василь Васильович Національний природний парк “Гуцульщина" Охорона біорізноманіття, заповідна справа Деталі
178 Протасов Олександр Олексійович Ін-т гідробіології НАНУ Доктор наук Загальні концептуальні положення щодо оцінки різноманіття угруповань гідробіонтів, в аспекті взаємозв""язку біорізноманіття та проблем якості води Деталі
179 Протопопова Віра Віткорівна Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України Доктор наук систематика і флористика вищих рослин Деталі
180 Проценко Леонід Данилович Благодійна організація “Інтерекоцентр”, директор Кандидат наук Екологічна політика,Екологічне законодавство Деталі
181 Проць Богдан Григорович Ін-т екології Карпат НАН України Кандидат наук Ендемічні, реліктові та рідкісні види Українських Карпат Деталі
182 Прядко Олена Іванівна Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України Кандидат наук Флора та рослинність України, охорона природи   Деталі
183 Роженко Микола Васильович Одеський національний університет, біофак хижі Причорномор'я Деталі
184 Роман Євген Григорович хижі Деталі
185 Романенко Віктро Дмитрович Ін-т гідробіології НАНУ Доктор наук, Професор ботаніка, альгологія Деталі
186 Романов Юрій Сергійович Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова, проректор Доктор наук, Професор Деталі
187 Рудишин Михайло Петрович Інститут Екології Карпат НАНУ, н.с. доктор біологічних наук екологія дрібних ссавців Карпат Деталі
188 Ружіленко Надія Степанівна Канівський природний заповідник хижі ссавці, взагалі Деталі
190 Русін Михайло Юрійович Луганський природний заповідник НАНУ, м.н.с. кандидат біологічних наук зоогеографія, популяційна екологія Деталі
191 Рябушко Л. Ін-т Біології південних морів ім. А.О. Ковалевського НАНУ (ІБПМ) кандидат біологічних наук Деталі
192 Рябушко В. Ін-т Біології південних морів ім. А.О. Ковалевського НАНУ (ІБПМ) Доктор наук Деталі
193 Савицький Володимир Дмитрович Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України Палінологія. Еволюція Ranunculaceae, Paeoniaceae, Rosaceae   Деталі
194 Сандуляк Леонтій Іванович Науковий експерт Деталі
195 Селюніна Зоя Володимирівна Чорноморський біосферний заповідник, н.с. кандидат біологічних наук фауна ссавців нижнього Дніпра Деталі
196 Семенов Олександр Геннадійович Асоціація сталого розвитку Севастополю "Аура" популяційні дослідження, біорізноманіття, аквакултура, рибне господарство Деталі
197 Ситнік Кость Меркурійович Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України, почесний директор Доктор наук, Професо ботаніка, екологія, фізіологія рослин Деталі
198 Сичак Надія Миколаївна Ін-т екології Карпат НАН України Кандидат наук Ендемічні, реліктові та рідкісні види Українських Карпат Деталі
199 Скиба Юрій Андрійович Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Кандидат наук Моніторинг навколишнього середовища, урбоекологія, Деталі
200 Скоробогатов Євген НДІ біології Харківського національного університету Екологія ссавців Деталі
201 Смірнов Альберт Іванович с. н. с., Зоологічний музей Національного науково-природничого музею НАН України, м. Київ. біорізноманіття, екологія, систематика. Деталі
202 Собко Володимир Гаврилович Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка Доктор наук Ботаніка, систематика, інтродукція, Orchidaceaae   Деталі
203 Сова Тетяна Луганський природний заповідник НАНУ Деталі
204 Соломаха Володимир Андрійович Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Доктор наук Ботаніка, геоботаніка Деталі
205 Сорокан Георгій Ілліч Національний природний парк “Вижницький” Деталі
206 Стойко Степан Михайлович Ін-т екології Карпат НАН України Доктор наук Ендемічні, реліктові та рідкісні види Українських Карпат Деталі
207 Суворкін Михайло Юрієвич Дніпропетровський держуніверситет ссавці взагалі Деталі
208 Сурядна Наталя Миколаївна Науков-дослідний інститут біорізноманіття наземних і водних екоситем України зелені жаби Деталі
209 Ситник Олексій Іванович КНУ ім. Т.Г.Шевченко кандидат біологічних наук популяційна екологія справжніх ящірок Деталі
210 Тасєнкевич Лідія Олексіївна Державний природничий музей НАНУ Кандидат наук Флора Карпатського заповідника, національних парків Деталі
211 Тимошенко Володимир молодший науковий співробітник Українського степового природного заповідника НАН України,філія "Хомутовський степ". рідкісні види хребетних, охорона природи, фауна хребетних Степу, заповідна справа. Деталі
212 Тимченко Ольга Дмитрівна Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка Кандидат наук Ботаніка, селекції, колекції   Деталі
213 Тимченко Ірина Андріївна Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України Кандидат наук Систематика, фітогеографія, екологія, популяційна біологія. Охорона (Orchidaceae), економічна ботаніка (лікарські рослини)   Деталі
214 Титов Олексій Анатолієвич Інститут зоології НАНУ гризуни, зокрема сліпаки Деталі
215 Титов Олексій Анатолієвич Lacerta agilis в широком смысле Деталі
216 Тихоненко Юрій Якович Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України Кандидат наук Еволюція, філогенія, центри походження іржастих грибів Деталі
217 Тищенко Володимир Миколайович Національний аграрний університет, ННІ лісового та садово-паркового господарства кандидат біологічних наук кажани Деталі
219 Тімошенков Володимир молодший науковий співробітник Українського степового природного заповідника НАН України,філія "Хомутовський степ". рідкісні види хребетних, охорона природи, фауна хребетних Степу, заповідна справа. Деталі
220 Ткач Геннадій Євгенович Харківська обласна СЕС медична теріологія Деталі
221 Ткаченко Василь Семенович Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України Доктор наук Рослинність степів України Деталі
222 Товпинець Микола Миколайович Кримська республіканська СЕС, зоолог-біолог відділу особливо-небезпечних захворювань дрібні ссавці Криму Деталі
223 Токарський Віктро Арсентійович доцент кафедри зоології біологічного факультету Харківського університету кандидат біологічних наук наземні гризуни Східної України Деталі
224 Третяк Антон Миколайович Інститут землеупорядкування УААН, заст. Директора Деталі
225 Трофименко Надія Михайлівна Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка Плоди та насіння культурних дерев та чагарників України   Деталі
226 Турбанов Ілля Сергійович ІнБЮМ НАН України популяційні дослідження,біорізноманіття, кормові ресурси Деталі
227 Устименко Павло Митрофанович Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України Кандидат наук Ботаніка, геоботаніка, охорона природи   Деталі
228 Федорончук Микола Миколайович Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України Кандидат наук Систематика (Apiaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae: Crataegus L., Rosa L.; Fabaceae: Vicia L. ) Деталі
229 Філіпчук Неоніла Степанівна доцент кафедри зоології природничого-географічного факультету Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова кандидат біологічних наук дрібні ссавці Деталі
230 Ходосовцев Олександр Євгенович Херсонський педагогічний інститут Кандидат наук Ліхенологія, лишайники степової зони України   Деталі
231 Хонайченко Антоніна Миколаївна ІнБЮМ НАН України популяційні дослідження,біорізноманіття, кормові ресурси Деталі
232 Хуторной Сергій Олексійович ІнБЮМ НАН України популяційні дослідження,біорізноманіття, кормові ресурси Деталі
233 Царенко Ольга Миколаївна Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України Кандидат наук Географія, екологія, систематика(Gypsophila L.)карпологія, флора України   Деталі
234 Царенко Петро Михайович Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України Доктор наук Різноманіття водоростей України: морфолого-флористичне, таксоно-мічне та еколого-географічне вивчення і деякі методологічні аспекти охорони та збереження   Деталі
235 Царик Йосиф Володимирович Ін-т екології Карпат НАН України доктор біологічних наук Ботаніка  Деталі
236 Чесалин Михайло Валерійович ІнБЮМ НАН України кандидат біологічних наук Деталі
237 Чопик Володимир Іванович Київський національний університет ім. Т. Шевченка доктор біологічних наук Ботаніка, біогеографія, флора Карпат   Деталі
238 Шабанов Дмитро Андрійович Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна кандидат біологічних наук популяційна екологія зелених жаб, зелених і сірих ропух Деталі
239 Шабанова Анна Вікторівна Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна популяційна екологія сірих ропух, морфологія шкірних залоз Деталі
240 Шаригін Сергій Олександрович Нікітський ботанічний сад, Національний науковий центр УААН кандидат біологічних наук геохімічна та геофізична екологія амфібій та рептилій Деталі
241 Шевера Мирослав Васильович Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України кандидат біологічних наук Cистематика(Fabaceae:Cytisus L., Onagraceae: Oenothera L.), флористика(адвентивна флора, урбанофлора), історія ботаніки   Деталі
242 Шевченко Сергій Миколайович Національний аграрний університет, ННІ лісового та садово-паркового господарства Деталі
243 Шевченко Людмила Сергіївна національний природничий музей кандидат біологічних наук хижі ссавці Деталі
244 Шеляг-Сосонко Юрій Романович Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України, Зав. відділом геоботаніки Доктор наук, Професор Вивчення біорізноманіття України й суміжних територій, теоретичні і практичні положення щодо його охорони   Деталі
245 Шквиря Марина Аспірант відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. екологія та поведінка великих хижих ссавців, спелеобіологічні дослідження. Деталі
247 Щербак Володимир Іванович Ін-т гідробіології НАНУ доктор біологічних наук Охорона, збереження та відпрацювання біотехнології відтворення різноманіття водоростей різних екологічних груп Дніпра та Дніпровських водосховищ і річок його басейну   Деталі
248 Яворський Антон Іванович Карпатський національний природний парк Деталі
249 Якубенко Борис Євдокимович Національний аграрний університет (НАУ) кандидат біологічних наук Структура агрофітоценозів та еколого-ценотичні взаємовідносини їх ценоелементів і питання їх охорони)   Деталі
250 Янчуков Олексій Валерійович інститут зології НАН України кандидат біологічних наук еволюційна біологія амфібій Деталі