Інтерактивний довідник фахівців, що працюють в галузі охорони та вивчення біорізноманіття

ПІБ Місце роботи, посада Науковий ступінь Спеціалізація Деталі
84 Забитівський Юрій Михайлович н.с. кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка. популяційні дослідження, біорізноманіття, живлення та кормові ресурси. Деталі
85 Загороднюк Ігор Володимирович Луганський університет кандидат біологічних наук кажани, ссавці взагалі Деталі
86 Загороднюк Ігор Володимирович старший науковий співробітник, Відділ популяційної екології та біогеографії, Інститут зоології НАН України. кандидат біологічних наук Фауна хребетних Східної Європи. Біогеографія та еволюція видів-двійників. Екологія та охорона ссавців. Інвазійна фауна Деталі
87 Заіменко Наталя Василівна Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка Кандидат наук Колекції тропічних та субтропічних рослин   Деталі
88 Зайцев Ювеналій Петрович Одеський філіал Iнституту біології південних морів доктор біологічних наук, Академік НАНУ Біорізноманіття Чорного моря   Деталі
89 Зайцева Ганна Інститут Екології Карпат, аспірант дрібні ссавці, дендрофіли Деталі
90 Заморов Веніамін Веніамінович біологічний факультет Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова популяційні дослідження, біорізноманіття, живлення і кормові ресурси Деталі
91 Зеленко Сергій Дмитрович Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України кандидат біологічних наук Біологічне різноманіття лишайників Шатського природного національного парку.Систематика, екологія.   Деталі
92 Зиков Олекснандр Євгенович науковий співробітник Українського центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України кандидат біологічних наук медична теріологія Деталі
93 Зиман Світлана Миколаївна Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України доктор біологічних наук систематика і флористика вищих рослин Деталі
94 Зіненко Олександр Іванович Музей природи Харківського національного університету герпетофауна лівобережного Лісостепу України Деталі
95 Зоря Олександр Васильович Харківська обласна СЕС кандидат біологічних наук медична теріологія Деталі