Інтерактивний довідник фахівців, що працюють в галузі охорони та вивчення біорізноманіття

ПІБ Місце роботи, посада Науковий ступінь Спеціалізація Деталі
99 Кармишев Юрій Володимирович Мелитопольский Государственный Педагогический Университет, ассистент рептилии юга Украины Деталі
100 Кашиваров Григорій Петрович Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка кандидат біологічних наук Ботаніка, систематика, порівняльне вивчення ДНК лишайників   Деталі
101 Кириченко Вадим Євгенович ВОНХ обласна СЕС медична теріологія Деталі
102 Киселюк Олександр Іванович Карпатський національний парк, науковий співробітник кандидат біологічних наук дрібні ссавці Карпат та Прикарпаття Деталі
103 Кисляк ВасильМихайлович Природний заповідник “Горгани” Деталі
104 Кліменко Світлана Валентинівна Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка Доктор наук Ботаніка, селекція, інтродукція Rosaceae, Cornaceae   Деталі
105 Коваленко Ольга Василівна Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України кандидат біологічних наук Систематика, флора, біогеографія, синьо-зелені водорості   Деталі
106 Козак Ігор Іванович Ін-т екології Карпат НАНУ Кандидат наук Ботаніка, геоботаніка, екологія   Деталі
107 Козицька Валентина Миколаївна Ін-т гідробіології НАНУ кандидат біологічних наук Синьо-зелені та зелені водорості річок та водосховищ України Деталі
108 Колєсніков Михайло Луганський університет хижі ссавці Деталі
109 Комендар Василь Іванович Ужгородський університет Доктор наук Рослинність Карпат, раціональне використання, охорона природи Деталі
110 Кондратюк Сергій Якович Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України Доктор наук Флористика та систематика лишайників   Деталі
111 Кондратьєва Надія Василівна Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України, Зав. відділом геоботаніки доктор біологічних наук Флора та екологія синьо-зелених водоростей України   Деталі
112 Копач Василь Олексійович Національний природний парк “Ужанський” Деталі
113 Корженевський В.В. Державний Нікітський Ботанічний Сад УААН кандидат біологічних наук Деталі
114 Коржнев Михайло Миколайович КНУ ім. Т. Шевченка Доктор наук, Професор Деталі
115 Корнієнко Світлана Деталі
116 Корчинський Олександр Васильович доцент кафедри зоології хребетних Ужгородського університету кандидат біологічних наук мишовидні гризуни Карпат Деталі
117 Коршунов Олексій Владиславович Науков-дослідний інститут біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна екологія амфібій Деталі
118 Костіков Ігор Юрієвич КНУ ім. Т. Шевченка Флористика систематика та фітоценологія грунтових водоростей Деталі
119 Костікова Ін-т гідробіології НАНУ Кандидат біологічних наук Водорості планктону та перифітону Дніпра, Дунаю, Дністра та водосховищ   Деталі
120 Котенко Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Кандидат біологічних наук екологія та поширення амфібій, охорона амфібій Деталі
121 Кохно микола Арсенійович Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка Доктор наук Ботаніка, селекція, створення бази даних по формам інтродукованих дерев та чагарників України   Деталі
122 Коцержинська Інна Михайлівна Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України екологія та поширення амфібій, охорона амфібій Деталі
123 Крахмальний Олекса Федорович Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України Видове різноманіття дінофітових водоростей континентальних та морських водойм України   Деталі
124 Крижановський Валентин Іванович завідуючий відділом, Інститут зоології НАНУ доктор біологічних наук Екологія мисливських тварин, фауна хребетних Деталі
125 Крицька Любов Іванівна Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України Кандидат наук Систематика (Lamiaceae, Rubiaceae, Asteraceae: Achillea L., Fabaceae: Astragalus L., Lotus L., etc.), флористика, фітогеографыя, флористика, фітосоціологія, гербарна справа   Деталі
126 Кузнєцов Володимир Луганська обласна СЕС медична теріологія Деталі
127 Кукушкін Олег Віталієвич Науков-виробниче підприємство "Біо-Фарм", Тавричний національний університет морфологія, поширення та білогія рідкісних видів герпетофауни Криму Деталі
128 Куцоконь Юлія Костянтинівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Біологічний факультет, кафедра зоології, аспірант кандидат біологічних наук біорізноманіття. Деталі