Інтерактивний довідник фахівців, що працюють в галузі охорони та вивчення біорізноманіття

ПІБ Місце роботи, посада Науковий ступінь Спеціалізація Деталі
193 Савицький Володимир Дмитрович Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України Палінологія. Еволюція Ranunculaceae, Paeoniaceae, Rosaceae   Деталі
194 Сандуляк Леонтій Іванович Науковий експерт Деталі
195 Селюніна Зоя Володимирівна Чорноморський біосферний заповідник, н.с. кандидат біологічних наук фауна ссавців нижнього Дніпра Деталі
196 Семенов Олександр Геннадійович Асоціація сталого розвитку Севастополю "Аура" популяційні дослідження, біорізноманіття, аквакултура, рибне господарство Деталі
197 Ситнік Кость Меркурійович Інститут ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України, почесний директор Доктор наук, Професо ботаніка, екологія, фізіологія рослин Деталі
198 Сичак Надія Миколаївна Ін-т екології Карпат НАН України Кандидат наук Ендемічні, реліктові та рідкісні види Українських Карпат Деталі
199 Скиба Юрій Андрійович Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Кандидат наук Моніторинг навколишнього середовища, урбоекологія, Деталі
200 Скоробогатов Євген НДІ біології Харківського національного університету Екологія ссавців Деталі
201 Смірнов Альберт Іванович с. н. с., Зоологічний музей Національного науково-природничого музею НАН України, м. Київ. біорізноманіття, екологія, систематика. Деталі
202 Собко Володимир Гаврилович Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка Доктор наук Ботаніка, систематика, інтродукція, Orchidaceaae   Деталі
203 Сова Тетяна Луганський природний заповідник НАНУ Деталі
204 Соломаха Володимир Андрійович Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Доктор наук Ботаніка, геоботаніка Деталі
205 Сорокан Георгій Ілліч Національний природний парк “Вижницький” Деталі
206 Стойко Степан Михайлович Ін-т екології Карпат НАН України Доктор наук Ендемічні, реліктові та рідкісні види Українських Карпат Деталі
207 Суворкін Михайло Юрієвич Дніпропетровський держуніверситет ссавці взагалі Деталі
208 Сурядна Наталя Миколаївна Науков-дослідний інститут біорізноманіття наземних і водних екоситем України зелені жаби Деталі
209 Ситник Олексій Іванович КНУ ім. Т.Г.Шевченко кандидат біологічних наук популяційна екологія справжніх ящірок Деталі