База даних програм моніторингу біорізноманіття в Україні

ПІБ Назва програми Рівень програми Об’єкт(и) моніторингу Регіон досліджень Деталі
1 Люблінська Людмила Григорівна Моніторинг видів флори, що занесені до Додатку ІІ Бернської конвенції Міжнародний, Національний, регіональний Вищі судинні рослини: Pulsatilla grandis, Fritillaria Montana, Salvia cremenensis, Schiverekia podolia Поділля Деталі
2 Маслов Іван Ігорович, зав. відділом охорони природи, природного заповідника “Мис Мартьян” Нікітського ботанічного саду-Національного Наукового центру УААН, доктор біологічних наук Моніторинг біорізноманіття природного заповідника „Мис Мартьян”. місцевий Природні комплекси заповідника, окремі види флори вищих рослин, альгофлори, мікобіоти та фауни, у тому числі рідкісні види, що занесено до Червоної книги Україн та інших списків рідкісних видів. АР Крим Деталі
3 Титар Володимир Моніторинг вовка, ємуранчика, степової гадюки та вивчення міграції птахів на Кінбурнському півострові, Причорномор’я України місцевий Гадюка степова (Vipera ursinii), Вовк сірий (Canis lupus), Ємуранчик (Stylodipus telum falzfeini), перелітні птахи. Кінбурнський півострів, регіональний ландшафтний парк (РЛП) «Кінбурнська коса» Деталі
4 Корзюков Анатолій Іванович Проведення моніторингових досліджень за міграціями птахів над Чорним морем і переносу ними особливо небезпечних інфекційних захворювань на острові Зміїному відповідно до договору з Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова і Афінського університету (Греція). Проведення моніторингових досліджень в Куяльницькому лимані Одеської області за гніздуванням і станом орнітофауни відповідно до наукової програми з біорізноманіття кафедри зоології Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.Проведення моніторингових досліджень за зимівлею птахів водно-болотного комплексу в Одеській області в рамках проекту РОМ, що проводиться Азово-Чорноморською орнітологічною станцією і Азово-Чорноморською робочою групою. міжнародний, Національний, регіональний, місцевий Орнітофауна, географічні зв’язки, інфекційні хвороби, стан біотопів та фактори що впливают на їхні зміни Одеська область та суміжні території Деталі
5 Милобог Юрій Валерійович Вивчення ареалу гніздування балобана(Falco cherrug) в Україні. Охорона балабана на пріоритетних територіях для гніздування Міжнародний, Національний, регіональний Хижі птахи (балобан) Охоплює області степової зони та АРК. Деталі
6 Титар Володимир Одонатофауна острова Труханів та її вікові зміни місцевий Одонатофауна – всі місцеві види бабок (Odonata) Київ, острів Труханів Деталі
7 Бокотей Андрій Андрійович, Дзюбенко Наталія В’ячеславівна Моніторинг популяції чорного лелеки в Україні національний Чорний лелека Ciconia nigra (L., 1758). Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька обл. Деталі
8 Бокотей Андрій Андрійович, Дзюбенко Наталія В’ячеславівна Атлас поширення і чисельності птахів міста Львова місцевий Птахи Місто Львів Деталі
9 Руденко Антоніна Григорівна «Моніторинг орнітофауни водно-болотних угідь Чорноморського біосферного заповідника» в рамках програми «Моніторинг основних природних комплексів Чорноморського біосферного заповідника» Регіональний, місцевий Птахи водно-болотного комплексу. Колоніальні птахи (пеліканоподібні (рожевий пелікани та баклани), мартинові (9 видів), чаплеві, сивки, качині. Рідкісні види птахів фауни України Херсонська та Миколаївська області (Тендрівська, Ягорлицька та Джарилгацька (частково) затоки та їх острови, Кінбурнська коса, Ягорлицький півострів, Дельта Дніпра (частково) Деталі
10 Букша Ігор Федорович, Волкова Руслана Євгенівна 1) ForestBIOTA (Forest Biodiversity Test-phase Assessments – Пілотний проект з оцінки лісового біорізноманіття) в рамках програми ICP-FORESTS (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests - Міжнародна спільна програма моніторингу лісів Європейської комісії з питань транскордонного довгострокового забруднення повітря), 2) FHM (Forest Health Monitoring – Міжнародна програма моніторингу здоров’я лісу, що розроблена лісовою службою США) 3) Програма моніторингу довкілля міжнародний, національний Хвойні, мішані та широколистяні ліси 14 європейських країн (Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Голландія, Фінляндія, Швейцарія, Данія, Чехія, Словаччина, Словенія, Греція, Росія, Україна) США, Україна, Білорусь, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Венесуела, охоплені 22 адміністративні області України (до 2008 р. планується охопити територію всієї країни) Деталі
11 Кратюк Олександр Леонідович Вивчення еколого-лісівничих закономірностей біотопічного розподілу тетерука та глушця в умовах Центрального Полісся місцевий Тетерук, глушець – основні, інші види птахів по мірі можливості. Житомирська область Деталі
12 Савченко Катерина Юріївна місцевий Герпетобіонтна мезофауна (Aranei, Miriapoda, Insecta) Донецька обл., Володарський р-н, заповідник „Кам'яні могили” Деталі
13 Селюніна Зоя Володимирівна Літопис природи Чорноморського біосферного заповідника місцевий Об'єктами моніторингу в Чорноморському біосферному заповіднику є унікальні та зональні природні комплекси. Цей моніторинг складається зі спостережень за фауністичними та флористичними комплексами заповідних ділянок. Об'єктами моніторингу за станом теріологічних, герпето- та батрахокомплексів є фонові та модельні види. Окремі спостереження проводяться за станом раритетної складової біоти. Фонові види - звичайні для даного регіону, характерні для відповідних ландшафтів, еврітопні види. Для регіону заповідника фоновими видами є: - у групі хижих ссавців - звичайна лисиця (повсюдно) і вовк (гібридна форма) (лісостепові ділянки); - у групі гризунів - миші групи Apodemus sylvaticus s.s.l., суспільна полівка (Microtus socialis) (Ягорлицький Кут), звичайна полівка (M. rossiaemeridionalis) (Селюнина, 1992); - із зайцеобразных - заєць-русак (повсюдно); Фоновим видом рептилій на території заповідника повсюдно є степова гадюка (Vipera ursinii). Кожний із природних комплексів заповідника має характерний набір видів. У Волижиному лісі фонові види плазунів - водяний вуж і прудка ящірка; на Солоноозернній і Івано-Рибальчанській ділянках - полози й різнобарвна ящурка; на Ягорлицькому Куті - степова гадюка; на Потиївці - звичайний вуж і прудка ящірка. Фоновим видом амфібій є зелена жаба. Модельні види - види, характерні для даної території. При виборі модельних видів варто враховувати, що чисельність цих тварин повинна перебувати на відносно стабільному високому рівні. Крім того, цей вид повинен бути доступний для спостережень, необхідне вилучення особин не повинне робити помітного впливу на стан популяцій даного виду. Необхідно також з'ясувати, які саме зміни в біології, у стані популяцій модельних видів відбуваються під дією біотичних і абіотичних факторів. Для фауни рептилій модельними видами є - для заповідного степу - степова гадюка й різнобарвна ящурка; для приморських ділянок - степова гадюка й прудка ящірка. Південь України: Голопристанський р-н, Цюрупинський р-н, Скадовський р-н Херсонської області, Очаківський р-н Миколаївської області (частково) Деталі
14 Попов Григорій Владленович Дослідження з фауни мух-дзюрчалок України (Diptera, Syrphidae) національний тільки родина Syrphidae вся країна Деталі
15 Годунько Роман Йосифович Біорізноманітність та біоідникація екологічного стану гідроценозів західного регіону України у національній системі моніторингу вод регіональний Угруповання макрозообентосних організмів – ряди амфібіотичних комах: Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, Megaloptera, Odonata, Heteroptera Львівська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька Деталі
16 Чорней Ілля Ілліч Хорологія флори Буковини місцевий Судинні рослини Чернівецька обл.. Деталі
17 Бачук Василь Анатолійович Започаткування моніторингових лісівничих досліджень у Рівненському природному заповіднику (Більське лісництво) місцевий Компоненти лісових насаджень на постійних пробних площах. Перелік угруповань: Клас формацій – Хвойні ліси – Sylvae aciculares. Формація сосни звичайної – Pineta sylvestris. група асоціацій соснові ліси зеленомохові - Pineta hylocomiosa, група асоціацій соснові ліси чорницеві - Pineta myrtillosa; Клас формацій – Мішані ліси – Sylvae mixosa. Формація березово-соснова – Betuleto (penduli) – Pineta, група асоціацій березово-соснові ліси чорницеві - Betuleto (penduli)-Pineta myrtillosa; Клас формацій – Листяні ліси – Sylvae foliosae. Формація вільхи чорної (лісова) – Alneta (glutinosae) (sylvaticae), група асоціацій вільхові ліси крушинові - Alneta (glutinosae) frangulosa Рокитнівський район Рівненської області Деталі
18 Віталій Миколайович Грищенко Програма моніторингу популяції білого лелеки в Україні. національний Білий лелека Всю територію України Деталі
19 Голєва Уляна Олександрівна Моніторинг лісів заповідника місцевий Лісові екосистеми заповідника Природний заповідник "Медобори" з філією "Кременецькі гори" Тернопільська обл. Гусятинський, Підволочиський та Кременецький р-ни. Деталі
20 Оліяр Галина Іванівна Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків. (Флора) місцевий І. Cypripedium calceolus L., Crocus heuffelianus Herb., Euphorbia volhynica Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawł, Lilium martagon L., Carlina cirsioides Klok. Dracocephalum austriacum L., Galanthus nivalis L., Dictamnus albus L., Pulsatilla grandis Wend, Euonymus nana Bieb., Schivereckia podolica Andrz. ex DC, Staphyllea pinnata L., Aconitum besseranum Andrz.; ІІ. Типові лісові угруповання заповідника; ІІІ. Фенологічні спостереження за типовими та рідкісними видами - > 100 видів. Природний заповідник "Медобори" з філією "Кременецькі гори", Тернопільська обл. Гусятинський, Підволочиський та Кременецький р-ни. Деталі
21 Капелюх Ярослав Іванович Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків. (Фауна) місцевий І. Хутрові і копитні: Vulpes vulpes Linnaeus, Martes martes Linnaeus, Mustela nivalis Linnaeus, Mustela putorius Linnaeus, Lepus europaeus Pallas, Sciurus vulgaris Linnaeus, Sus scrofa Linnaeus, Capreolus capreolus Linnaeus; ІІ. Норні: Vulpes vulpes Linnaeus, Meles meles Linnaeus; ІІІ. Дрібні ссавці: Родини Soricidae Fischer, Sminthidae Brandt, Cricetidae Fischer, Arvicolinae Gray, Muridae Illiger; ІV. Орнітофауна: орнітокомплекси лісостанів заповідника (різних вікових груп), чагарникових та лучних біоценозів, дрібні дуплогнізники; V. Земноводні і плазуни: 9 видів земноводних та 4 види плазунів; VІ Наземна ентомофауна; VI. Фенологічні спостереження за сезонними змінами в житті основних видів тварин. Природний заповідник "Медобори" з філією "Кременецькі гори", Тернопільська обл. Гусятинський, Підволочиський та Кременецький р-ни. Деталі
22 Панченко Сергій Михайлович Моніторинг стану клонів баранця звичайного (Huperzia selago), занесеного в Червону книгу України в НПП «Деснянсько-Старогутський» національний, місцевий Клони баранця звичайного (Huperzia selago; Lycopodiaceae) Ведення Червоної книги України, підготовка 3-го видання, НПП«Деснянсько-Старогутський» Деталі
23 Різун Володимир Богданович Моніторинг жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) та наземної мезофауни об’єктів ПЗФ західного регіону України регіональний Видовий склад, стан популяцій окремих видів та угруповань жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) та наземної мезофауни. Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька обл. Деталі
24 Попова Олена Миколаївна Біорізноманіття судинних рослин Одеської області міжнародний, місцевий Судинні рослини, в тому числі окремо дендрофлора та трав’янисті рослини природної та культивованої фракцій. Окремо – судинні рослини Одеської області, що охороняються Одеська область України Деталі
25 Юрчук Петро Володимирович Програма Літопису природи місцевий Лісові, лучні, водно-болотні, ПТК, вивчення флори та фауни Шацький район Деталі
26 Журавчак Ростислав Орестович Систематичні спостереження за станом зоологічних об’єктів Рівненського природного заповідника (в тому числі тих, які підлягають охороні) в рамках Державної програми “Літопис природи” місцевий Ссавці: парнокопитні (кабан, косуля, лось), хижі (вовк, лисиця, єнотовидний собака, рись, кунячі), частково гризуни, заячі; птахи: лелекові, соколоподібні, тетерукові, журавлеві, совоподібні, горобцеподібні. Володимерецький, Дубровицький, Рокитнівський та Сарненськиу райони Рівненської області (в межах розташування 6 лісництв заповідника) Деталі
27 Любинець Ірина Павлівна Ценопопуляційні особливості рідкісних видів лісових ценозів Українського Розточчя місцевий Ценопопуляції рідкісних видів лісових ценозів: epipactis helleborine (Mill.) Druce (Orchidaceae), Galanthus nivalis L. (Amaryllidaceae), Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. (Orchidaceae), Lilium martagon L (Liliaceae), Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce (Orchidaceae). Leucojum vernum L. (Amaryllidaceae). Listera ovata L. (Orchidaceae). Яворівський і Жовківський райони Львівської області Деталі
28 Загороднюк Ігор Володимирович Структура і різнорічна динаміка популяцій дрібних ссавців Сходу України місцевий Дрібні ссавці (гризуни та комахоїдні) – бурозубка звичайна і мала, білозубка велика, кутора водяна, ховрах малий та крапчастий, соня лісова, мишівка степова, темна, лісова і південна, тушкан великий, хом’як звичайний, хом’ячок сірий, сліпачок звичайний, строкатка степова, нориця водяна, підземна і східноєвропейська, домова та курганцева миші, пацюк сірий, миша мала лісова, лісова та жовтогорла. Луганська область: Свердловський, Станично-Луганський і Міловський райони Деталі
29 Загороднюк Ігор Володимирович Роль птахів родини Воронових в заповідних і антропогенних ландшафтах сходу України місцевий Птахи родини Воронових, що мешкають на досліджуваній території – крук, ворона, грак, галка, сойка, кедровка. Луганська область: Свердловський, Станично-Луганський і Міловський райони Деталі
30 Загороднюк Ігор Володимирович Оцінка сучасного стану стрільцівської популяції сурка степового місцевий Сурок степовий (байбак) Луганська область: Міловський район Деталі
31 Загороднюк Ігор Володимирович Оцінка структури та сучасного стану популяцій хижих птахів як біомаркерів їх збереження в Луганському природному заповіднику місцевий Ряд хижих птахів: скопа, осоїд, чорний шуліка, луні польовий, степовий, лучний та болотяний, яструби короткопалий, малий та великий, канюк звичайний, зимняк, орел-карлик, орел степовий, могильник, беркут, орлан-білохвіст, боривітер звичайний та степовий, чеглик, кібчик Луганська область: Свердловський, Краснодонський, Станично-Луганський, Новоайдарський, Слов’яносербський, Міловський і Біловодський райони Деталі
32 Кучинська Ірина Василівна Вивчення фауни та населення водно-болотних птахів hибогосподарських ставів долини р.Верещиця місцевий Норцеподібні (Podicipediformes), Лелекоподібні (Ciconiiformes), Гусеподібні (Anseriformes) – окремі види, Соколоподібні (Falconiformes), Сивкоподібні (Charadriiformes), Пастушкові (Rallidae) Яворівський район Львівської області Деталі
33 Заморов Веніамін Веніамінович Вивчення закономірностей формування біорізноманіття водойм та водотоків Дунаю в умовах антропогенного впливу місцевий Молюски бентосу озер, бичкові риби. Ізмаїльський, Болградський, Ренійський, Кілійський райони Одеської області Деталі
34 Клімук Юлія Василівна Спостереження за станом популяцій рідкісних видів рослин місцевий Arnica Montana, Crocus heuffelianus, Galantus nivalis, Gymnadenia conopsea, Huperzia selago, Leucojum vernum, Lunaria rediviva, Rhododendron kotchyi. В межах заповідника Деталі
35 Михайло Химин Моніторинг за зимуючими та навколоводними птахами Луцького району Волинської області міжнародний, національний, місцевий Водоплавні та навколоводні птахи Луцький адміністративний район Волинської області Деталі
36 Наукові співробітники Опукського природного заповідника Шаганов Віктор Вікторович, Кононов Микола Вікторович Літопис природи місцевий Макрофітобентос, наземные судинні рослини, наземні безхребетні и хребетні тварини Ленінський район Автономної республіки Крим Деталі
37 Чумак Василь Олександрович Вивчення та оцінка біологічного різноманіття природних лісових екосистем як основи для керування природними процесами в трансформованих лісах Українських Карпат. міжнародний, місцевий Угруповання безхребетних тварин у різних типах лісів. Закарпатська, Івано-Франківська обл. Деталі
38 Скільський Ігор Васильович Поширення та кадастрова оцінка чисельності птахів Карпатського регіону України регіональний Птахи Чернівецька, Хмельницька (придністровські райони), Тернопільська (придністровські райони), Івано-Франківська (крім крайньої північної частини), Львівська (південна половина) та Закарпатська області Деталі
39 Скільський Ігор Васильович Сучасний стан популяцій раритетних видів тварин Північної Буковини та Хотинщини місцевий П’явки, Вищі раки, Комахи, Двостулкові молюски, Черевоногі молюски, Круглороті, Кісткові риби, Земноводні, Плазуни, Птахи та Ссавці Чернівецька область Деталі
40 Сабадош Василь Іванович Програма популяційного аналізу раритетних видів природної флори Українських Карпат регіональний, місцевий Моніторинг розпочато в 1988 році: 3 популяції Leucojum aestivum 2 популяції Gagea spathacea, що зростають в Закарпатській низовині. Закарпатська область Деталі
41 Мигаль Андрій Володимирович Програма популяційного аналізу раритетних видів природної флори Українських Карпат регіональний, місцевий Моніторинг розпочато в 1992 році:5 популяцій Crocus heuffelianus, що зростають у всіх рослинних поясах Українських Карпат. 3 популяції Crocus banaticus, що зростають в Закарпатській низовині. Закарпатська область Деталі
42 Будніков Геннадій Борисович Програма популяційного аналізу раритетних видів природної флори Українських Карпат регіональний, місцевий Моніторинг розпочато в 1990 році: 6 популяцій Galanthus nivalis, що зростають у всіх рослинних поясах Українських Карпат Закарпатська область Деталі
43 Андрик Єва Йожефівна Програма популяційного аналізу раритетних видів природної флори Українських Карпат регіональний, місцевий Моніторинг розпочато в 1991 році: 7 популяцій Fritillaria meleagris, що зростають в Закарпатській низовині. Закарпатська область Деталі
44 Санісло Ярославна Петрівна Програма популяційного аналізу раритетних видів природної флори Українських Карпат регіональний, місцевий Моніторинг розпочато в 1992 році: 14 популяцій Corydalis solida, 7 популяція Corydalis cava що зростають у всіх рослинних поясах Українських Карпат Закарпатська область Деталі
45 Кіш Роман Ярославович Програма популяційного аналізу раритетних видів природної флори Українських Карпат регіональний, місцевий Цитологічний моніторинг розпочато в 1991 році: Llojdia serotina - 2 популяції Crocus heuffelianus – 7, Crocus banaticus – 4, Allium angulosum – 1, Allium oleraceum – 4, Allium scorodoprasum – 6. Allium sibiricum=A. scho enoprasum subsp. alpinum – 3, Allium victorialis – 5, Allium vineale – 4, Allium ursinum – 3, Allium montanum – 4, Muscari comosum – 5, Muscari transsilvanicum – 3, Leucojum aestivum – 2, Leucojum vernum – 4, Fritillaria meleagris – 5, Lilium martagon – 4. Lilium bulbiferum – 1, Erythronium dens-canis – 3, Gagea spathacea – 3, Narcissus angustifolius – 2, Scilla kladnii - 5, Ornithogalum umbellatum – 9, що зростають у різних рослинних поясах Українських Карпат Закарпатська область Деталі
46 Гамор Андрій Федорович Програма популяційного аналізу раритетних видів природної флори Українських Карпат регіональний, місцевий Моніторинг розпочато в 1999 році: 9 популяцій Cerasus avium, що зростають у всіх рослинних поясах Українських Карпат. Закарпатська область Деталі
47 Крч Кристина Людвигівна Програма популяційного аналізу раритетних видів природної флори Українських Карпат регіональний, місцевий Моніторинг розпочато в 2000 року: 3 популяції Potentilla alba, що зростають в низовині та передгір’ї Українських Карпат 3 популяції Dryas octopetala високогір’я Українських Карпат. Закарпатська область Деталі
48 Гержик Ігор Павлович РОМ – регіональний орнітологічний моніторинг міжнародний, регіональний, місцевий глобально загрозливі види та внесені до ЧКУ; ті, що колоніально гніздяться; цінні для господарської діяльності; індикаторні та фонові види; інтродуценти; інвазійні; інші. Азово-Чорноморський регіон України, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Кримська, Донецька області України Деталі
49 Пилюга Виктор Иванович Поширення і чисельність гніздових, мігруючих та зимуючих хижих птахів та сов Південно-Східної частини України. Журавлі в Північно-Західному Причорномор`ї. Сезонне розташування і чисельність птахів Куяльницького і Тузловського лиманів. регіональний Хижі птахи. Сови.Журавлі. Водоплавні та навколоводні види Одесская и Николаевская области Деталі
50 Яницький Тарас Петрович Моніторинг видового різноманіття ентомокомплексів природоохоронних територій Західного регіону України регіональний Жуки-златки (Insecta, Coleoptera, Buprestidae), жуки-туруни (Insecta, Coleoptera, Carabidae), джмелі (Insecta, Hymenoptera, Apidae, Bombus), одноденки (Insecta, Ephemeroptera), метелики-совки (Lepidoptera, Noctuidae) Західний регіон України Деталі
51 Яницький Тарас Петрович Моніторинг видового різноманіття ентомокомплексів природоохоронних територій Західного регіону України регіональний Жуки-златки (Insecta, Coleoptera, Buprestidae), жуки-туруни (Insecta, Coleoptera, Carabidae), джмелі (Insecta, Hymenoptera, Apidae, Bombus), одноденки (Insecta, Ephemeroptera), метелики-совки (Lepidoptera, Noctuidae) Західний регіон України Деталі
52 Руденко Антоніна Григорівна Моніторинг орнітофауни водно-болотних угідь Чорноморського біосферного заповідника Регіональний, місцевий Птахи водно-болотного комплексу. Колоніальні птахи (пеліканоподібні (рожевий пелікани та баклани), мартинові (9 видів), чаплеві, сивки, качині. Рідкісні види птахів фауни України Херсонська та Миколаївська області (Тендрівська, Ягорлицька та Джарилгацька (частково) затоки та їх острови, Кінбурнська коса, Ягорлицький півострів, Дельта Дніпра (частково). Голопристанський, Скадовський, Цюрупінський, Каховський райони Херсонської області, Очаківський район Миколаївської області Деталі
53 Титар Володимир Моніторинг вовка, ємуранчика, степової гадюки та вивчення міграції птахів на Кінбурнському півострові, Причорномор’я України місцевий Гадюка степова (Vipera ursinii), Вовк сірий (Canis lupus), Ємуранчик (Stylodipus telum falzfeini), перелітні птахи. Кінбурнський півострів, регіональний ландшафтний парк (РЛП) «Кінбурнська коса» Деталі
54 Титар Володимир Одонатофауна острова Труханів та її вікові зміни» місцевий Одонатофауна – всі місцеві види бабок (Odonata) Київ, острів Труханів Деталі
55 Маслов Іван Ігорович, зав. відділом охорони природи, природного заповідника “Мис Мартьян” Нікітського ботанічного саду-Національного Наукового центру УААН, доктор біологічних наук, Моніторинг біорізноманіття природного заповідника „Мис Мартьян” місцевий Природні комплекси заповідника; окремі види флори вищих рослин, альгофлори, мікобіоти та фауни, у тому числі рідкісні види, що занесено до Червоної книги Україн та інших списків рідкісних видів. АР Крим Деталі
57 Милобог Юрій Валерійович Вивчення ареалу гніздування балобана(Falco cherrug) в Україні. Охорона балабана на пріоритетних територіях для гніздування. міжнародний, регіонанальний Хижі птахи (балобан) Міжнародний. Охоплює такі країни: Україна Росія, Угорщина, Сербія та Чорногорія, Казахстан, Узбекистан, Туркменія, Китай, Монголія,Пакистан, ОАЕ, Саудівська Аравія, Сирія, Кувейт та ін. Охоплює області степової зони та АРК. Деталі
58 Бокотей Андрій Андрійович, Дзюбенко Наталія В’ячеславівна Моніторинг популяції чорного лелеки в Україні національний Чорний лелека Ciconia nigra (L., 1758). Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька обл. Деталі
59 Бокотей Андрій Андрійович, Дзюбенко Наталія В’ячеславівна Атлас поширення і чисельності птахів міста Львова місцевий Птахи Місто Львів Деталі
60 Федонюк Ольга Вікторівна Вивчення стану біорізноманіття та стану популяцій земноводних і плазунів у лісах Львівської області. місцевий Усі види земноводних та плазунів, які поширені в регіоні. Територія Львівської області. Усі природні зони. Деталі
61 Ляшенко Євген Костянтинович Літопис природи. Моніторинг стану популяцій фонових та рідкісних булавовусих та деяких різновусих лускокрилих Карпатського біосферного заповідника місцевий Булавовусі (денні) та окремі види вищих різновусих (нічних) лускокрилих (фонові та рідкісні) У межах Рахівського, Тячівського , Хустського і Виноградівського районів Закарпатської області Деталі
62 Годованець Богдан Йосипович 1. Моніторин стану популяцій рідкісних видів птахів. 2. Обліки глухарів. 3. Обліки гніздового населення птахів. регіональний, місцевий Альпійська тинівка (Prunella collaris), беркут (Aquila chrysaetos), довгохвоста сова (Strix uralensis), Глухар (Tetrao urogalus), Гніздові види птахів. 1. Регіон Українських Карпат. 2. У межах Рахівського, Тячівського і Хустського районів Закарпатської області. 3. У межах Рахівського, Тячівського і Хустського районів Закарпатської області. Деталі
63 Довганич Ярослав Омелянович Літопис природи. Моніторинг стану населення хижих ссавців і копитних Карпатського біосферного заповідника місцевий Хижі ссавці і копитні У межах Рахівського, Тячівського і Хустського районів Закарпатської області Деталі
64 Покиньчереда Василь Федорович Літопис природи. Моніторинг стану населення рукокрилих Карпатського біосферного заповідника і прилеглих територій місцевий Рукокрилі У межах Закарпатської області Деталі
65 Волощук Микола Іванович Рідкісні сланкі кущики високогір’я Українських Карпат (Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschyi, Salix herbacea L., Salix retuza L., Dryas octopetala L., Loiseleurea procumbens Desv.). регіональний Формація Rhododen­dreta myrtifolii-рододендрона миртолистого – Асоціації: Rhododendretum vacciniosum (myrtilli), Rh. juncoso (trifidi)-cetrariosum (islandicae), Rh. sphagnosum, Rh. calamagrostidosum (villosae), Rh. caricosum (curvulae), Rh. festucosum (pictae), Rh. juncosum (trifidi); Формація Saliceta herbacea-верби трав’яної – Асоціації: Salicetum (herbaseae) polytrichosum (sexangularis), S. festucoso (supini)-sphagnosum; Формація Saliceta retusa-верби туполистої – Асоціації: Salicetum (retusae) caricoso (sempervirentis)-cetrariosum, S. sesleriosum (coerulans); Формація Dryadeta octopetale-дріади восьмипелюсткової – Асоціації: Dryadetum (octopetala)-plantaginoso (atrati)- veronicosum (baumgartenii), D. caricoso (sempervirentis)-festucosum (supini); Формація Loiseleurieta procumbentis-наскельниці лежачої – Асоціації: Loiseleurietum (procumbentis) juncosum (trifidi), L. cetrariosum (islandicae). Закарпатська та Івано-Франківська області, високогір’я Українських Карпат Деталі
66 Сухарюк Дмитро Дмитрович Порівняння структури та динаміки відновлення букових лісів в Карпатах та букових лісів з близьким до природного господарювання в Швейцарії. міжнародний Букові ліси Україна, Закарпатська область, Тячівський район, Швейцарія, район Сільвальду, поблизу Цюріха Деталі
67 Андрющенко Юрій Олексійович 1) Моніторинг зимівель коловодних птахів на півдні України в рамках IWC, 2) Моніторинг рідкісних степових видів птахів, 3) Моніторинг зимівель птахів у зональних ландшафтах півдня України регіональний 1) Коловодні та водоплавні птахи, 2) Степові види птахів (перш за все степовий журавель, дрохва, хохітва, лежень), 3) Всі види птахів Програми охоплюють Азово-Чорноморський регіон України (перш за все АР Крим, Херсонську та Запорізьку області) Деталі
68 Тюх Юрій Юрійович Моніторинг за станом лісових навантажень НПП „Синевир” місцевий Смереково-ялицево-букові насадження. Буково –смерекові насадження. Національний природний парк „Синевир” Деталі
69 Уманец Ольга Юрьевна Літопис природи Чорноморського біосферного заповідника місцевий Об'єктами моніторингу є регіональні природні еколого-флороценотичні комплекси, зональні та рідкісні ценози, популяції видів вищих рослин (рідкіснх, ендемічних, зональних, на межі ареалу, інвазійних) Лівобережного Причорномор’я та Чорноморського біосферного заповідника. Південь України: Голопристанський р-н, Цюрупинський р-н, Скадовський р-н Херсонської області, Очаківський р-н Миколаївської області (частково) Деталі
70 Андрій-Тарас Башта 1. Моніторинг зимівель рукокрилих у штучних підземеллях заходу України, 2. Моніторинг гніздової популяції сов Розточчя регіональний, місцевий 1. Кажани (всі види, що є підземеллях). 2. Сови (переважно сіра, довгохвоста, вухата) 1. Львівська, Волинська, Рівненська, Закарпатська, Хмельницька обл. Деталі
71 Коломійчук Віталій Петрович Багатоцільовий моніторинг та оптимізація чисельності стану об’єктів мисливської фауни і покращення стану рослинних угруповань природних комплексів коси Бірючий острів (Азово-Сиваський НПП) місцевий Популяції Cevus elaphus L., Cervus dama L., Ovis musimon Pallas, Equus hemionus Pallas, Phasianus colchicus Рослинні угруповання: Caricetum colchicae, Festucetum beckeri, Stipetum borysthenicae, Medicagetum kotovii, Elytrigietum elongatae, Juncetum maritimae, Artemisietum santonicae, Phragmitetum australis. Генічеський р-н Херсонської обл. Деталі
72 Степаненко Олександр Формально програми моніторингу немає.Організація здійснює моніторинг біорізноманіття у річкових долинах Дністра (на території Тернопільської області) та Серету (у середній та нижній течії) місцевий Червонокнижні, рідкісні та зникаючі рослинні види,зокрема весняні ефемероїди в складі лісових, лучно-степових та скельних рослинних угруповань Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький , Монастириський, Тербовлянський, Чортківський. Деталі
73 Українське товариство охорони птахів співпрацює з цілим рядом експертів-орнітологів, екологів, зоологів, спеціалістів із ГІС тощо Моніторинг ІВА територій*, що виконується в рамках IBA Програми в Україні. міжнародний, національний ІВА території в цілому. Зокрема, в рамках ІВА моніторингу ведуть спостереження та оцінювання індикаторів у межах категорії таких чинників: Вплив (загроза), Стан (умови) й Відгук (заходи). Індикатори впливу дозволяють виявити і відстежити головні загрози для ключових популяцій птахів на ІВА територіях. Наприклад, ступінь сільськогосподарського втручання, надмірне використання, забруднення тощо. Індикатори стану стосуються умов, що існують на території і мають значення для ключових популяцій птахів. Індикаторами стану є чисельність популяцій птахів, площа та якість біотопів, яких потребують ключові види птахів. Індикатори відгуку дозволяють виявити і відстежити вплив природоохоронної діяльності, наприклад, зміни в природоохоронному статусі, впровадження природоохоронних проектів і створення груп підтримки території тощо. ІВА Програма в Україні є складовою ІВА Програми BirdLife International, що впроваджується на національному рівні всіма партнерами BirdLife International згідно з відповідними міжнародними критеріями. Моніторинг охоплює всі ІВА території, розташовані в Україні (нині в Україні виділено 172 ІВА території), а також потенційні ІВА території. Деталі
74 Гукасова Альона Сергіївна Інвентарізація та моніторинг літнього населення кажанів у лісах Міжнародний, національний, місцевий Кажани Україна та Росія Деталі